Prediker: Wie God vreest… (II)

De wijsheid geeft de wijze meer macht dan tien machthebbers in een stad bezitten
(Uit Prediker 7 vers 19).

Elk spoor van pessimisme uitgebannen…

Geciteerd 1: De Spreuk over de macht van de wijsheid wordt gezegd door iemand, die het volkomen met de vorige spreker eens is. ‘De wijsheid geeft de wijze meer macht dan tien machthebbers in een stad bezitten.‘ Het is een glorieuze spreuk, en een waarin elk spoor van pessimisme is uitgebannen. Ze is georiënteerd aan de levenswandel in de wijsheid van Gods Verbond: iets beters en krachtigers is er niet.

Politieke macht en geldbezit ver te boven…

Zoals de wijsheid van God geprezen werd in 7 vers 11 en 12, zo ook hier: de wijsheid overtreft de politieke macht, is even reëel als zij, maar gaat haar ver te boven; zoals de wijsheid het geldbezit ver te boven gaat en even reëel is als dat.

Juichende toon…

Er klinkt een juichende toon in deze spreuk, het grijpen naar wat bij mensen onmogelijk is en mogelijk bij God. Dat iemand in zijn gebrokenheid zó durft roemen in de Here, is onbegrijpelijk. Het gaat hier over kracht van God die in menselijke zwakheid volbracht wordt. En over de macht van hem die in het geloof durft zeggen: Als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Vrees en kleingeloof…

Geciteerd 2: In 7 vers 20 neemt iemand het woord, die de kloeke geloofstaal van de vorige spreker te bar vindt: hij wil de aandacht niet gevestigd houden op God Die de zwakken machtig maakt, maar hij gaat ‘naar zijn eigen vlees (menselijke natuur) kijken’, zoals Petrus die acht gaf op de wind en de golven en dáárdoor ging zinken. In 7 vers 20 komt vrees en kleingeloof aan het woord, een kleingeloof dat zich als nuchterheid aandient, maar in feite niet veel vertrouwen heeft in de kracht van Gods hulp en werk.

Onwezenlijk ideaal…

De wijsheid die macht en zelfs overmacht heeft, is volgens de spreuk van 7 vers 20 een onwezenlijk ideaal. Niemand is immers zó rechtvaardig dat hij goed doet zonder te zondigen. Dat is een waarheid als een koe, en het doet hier hoegenaamd niet ter zake; erger nog: het is de remming van het geloof door ongeloof, en dan is de akelige resultante het kleingeloof, dat bepaalt niet àlles gelooft wat God belooft, maar een slag om de arm houdt.

Menselijke activiteit en gave van God…

Het geloof is menselijke activiteit en het is een gave van God. De spreuk 7 vers 20 erkent alleen de zwakheid van de menselijke activiteit, ontkent het karakter van gave van God, en ziet daardoor ook de menselijkheid van het geloof niet meer.

(Wordt vervolgd!)

Bron citaat: Boek – ‘Heersende te Jeruzalem‘ – door prof. dr. K.J. Popma (1903-1986)

Zie ook: Prediker: Wie God vreest…(I)

Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen
boven zilver.
‘ (Uit Spreuken 16 vers 16)

Bron afbeelding: Heartlight
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s