Basisprincipe(s) voor huwelijk en gezin…

6 Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. 7 Gedraag u dus niet zoals zij (die zonder Christus leven), 8 want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het Licht. (Uit Efeziërs 5)

ONDERDANIGE KINDEREN…

In Efeze 6:1-4 treffen wij niet alleen het begin van een nieuw hoofdstuk in Paulus’ zendbrief aan de Efeziërs, maar ook een nieuw onderwerp, namelijk de verhouding tussen kinderen en ouders. Als wij bij deze verzen stilstaan, is het heel belangrijk om ons te realiseren dat dit slechts een nadere illustratie is van het voorname leerstuk dat de apostel in het voorgaande hoofdstuk heeft verklaard. Hij past dit principe hier toe op onze menselijke verhoudingen.

Het leerstuk waar het om gaat, vinden we in het achttiende vers van het vijfde hoofdstuk:

‘En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is,
maar wordt vervuld met de Geest.’

Daar gaat het om, en alles wat hij daarna zegt, dient slechts om te illustreren hoe het leven van een christelijke man of vrouw die vervuld is met de Geest, gestalte krijgt. Een ander algemeen leerstuk dat hieraan ten grondslag ligt, vinden we in het eenentwintigste vers:

‘Elkaar onderdanig zijnde in de vreze Gods.’

Met andere woorden: we moeten in het oog houden dat de apostel in deze hoofdstukken betoogt dat het christelijk leven een heel nieuw leven is, heel anders dan het meest voortreffelijke ‘natuurlijke’ leven dat we ons kunnen voorstellen. Hij wil vooral dit nieuwe leven stellen tegenover het oude, heidense leven dat deze mensen voor hun bekering hadden geleid. Hij noemt dat het verschil tussen iemand die dronken is en iemand die vervuld is met Gods Geest. Ik zeg dit om te benadrukken dat we het hier niet slechts over ethiek of moraal hebben. Dit is een toepassing van de christelijke leer en de christelijke waarheid.

1 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, 2 en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. (Uit Efeziërs 5)

Zie ook:
– Basisprincipe(s) voor huwelijk en gezin… (II)
– Basisprincipe(s) voor huwelijk en gezin… (III)
– 
Basisprincipe(s) voor huwelijk en gezin… (IV)
– Voor kinderen gesproken en gezongen…

Bron: “Ouders en kinderen – Paulus als pedagoog” – D.M. Lloyd-Jones (Bijbel, huwelijk en gezin, Uitgeverij Kok Kampen)

van-kind-tot-kind-inge-oostdijk