Persoonlijk

HEER, voor eeuwig
staat uw woord in de hemel vast.
Uw trouw duurt van geslacht op geslacht,
~
u hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand.
Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan,
alles is aan u onderworpen.
~
Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd,
schenk mij inzicht, dan leer ik uw geboden.
~
Ik weet het, HEER,
uw voorschriften zijn rechtvaardig,
en u vernederde mij in uw trouw.
~
Moge uw liefde mij vertroosten,
zoals u aan uw dienaar hebt beloofd.
~
Aanvaard, HEER, de lof uit mijn mond
en onderwijs mij in uw voorschriften.
(Uit Psalm 119)

Het puttertje van schilder Carel Fabritius

Muziek

Uitspraken en stellingen

Ben ik het? (een rollenportret)

Rembrandt en zijn Heiland

Jac. P.Thijsse

Kijk naar de vogels