Persoonlijk

HEER, voor eeuwig
staat uw woord in de hemel vast.
Uw trouw duurt van geslacht op geslacht,
~
u hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand.
Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan,
alles is aan u onderworpen.
~
Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd,
schenk mij inzicht, dan leer ik uw geboden.
~
Ik weet het, HEER,
uw voorschriften zijn rechtvaardig,
en u vernederde mij in uw trouw.
~
Moge uw liefde mij vertroosten,
zoals u aan uw dienaar hebt beloofd.
~
Aanvaard, HEER, de lof uit mijn mond
en onderwijs mij in uw voorschriften.
(Uit Psalm 119)

Het puttertje van schilder Carel Fabritius