Luther over ons bidden tot God…

Wanneer je vraagt: ‘Waarom laat Hij ons steeds bidden, terwijl Hij toch al onze zorgen en noden beter weet en ziet dan wijzelf? Hij geeft toch alle mensen dagelijks zoveel goeds – zonder dat iemand Hem daarvoor bidt of dankt! – zoals: zon, regen, koren, geld, gezondheid, leven en wat niet meer? Hij weet immers wel dat wij geen dag het zonlicht of ons eten en drinken kunnen missen! Waarom zegt Hij dan nog dat wij Hem daarvoor moeten bidden?’
Dan antwoord ik:Zeker niet dat wij met ons bidden Hem moeten leren wat Hij ons moet geven! Maar daarom, dat wij erkennen en belijden wát Hij ons dagelijks allemaal geeft – en wat Hij ons nog meer wil en kan geven! Want door ons gebed onderwijzen wij onszelf meer dan Hem. Zodat wij daardoor tot inkeer komen en niet doorgaan als de goddelozen die Gods goedheid niet erkennen en Hem daarvoor ook niet danken.’

Alleen zó wordt mijn hart tot Hem gekeerd en opgewekt dat ik Hem loof en dank, in noden tot Hem de toevlucht neem en Zijn hulp verwacht. Dit alles enkel en alleen dat ik hoe langer hoe meer ga beseffen wat voor goede en trouwe God Hij is. Wanneer ik bij Hem zoek en klop, dan wil Hij ook graag meer en overvloediger geven dan ik bidden of denken kan.

Maarten Luther: Wochenpredigten über Matthäus 5-7, 1530/1532, vgl. WA 32, 419, 1-16

6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles,
door bidden en smeken, met dankzegging
bekend worden bij God;
7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat,
zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
(Uit Filippenzen 4)

Bron: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther.com en van deze website: www.maartenluther.com (contact op de homepage)