Belijden van de twaalf artikelen en onze Doop

Zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus

Vraag 24: Hoe worden de twaalf artikelen ingedeeld?
Antwoord: In drie delen.

Het eerste gaat over God de Vader en onze schepping; het tweede over God de Zoon en onze verlossing; het derde over God de Heilige Geest en onze heiliging.
We hebben bij Zondag 7 al opgemerkt, dat de kerk haar leer omtrent God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest kort heeft samengevat in twaalf stukjes. Dat was gemakkelijk om te onthouden.
Ook onze heidense voorouders hebben bij hun overgang tot het christendom eerst hun instemming met de twaalf artikelen moeten betuigen, wilden ze gedoopt worden. Dus de volgorde was toen net andersom dan nu met ons. Wij zijn al als kinderen van christenen geboren, dus gold voor onze ouders, grootouders, overgrootouders, enzovoort, het woord: “Want voor u is de belofte en voor uw kinderen” (Hand. 2:39). Dus ook het zegel op die belofte, de doop.
In het eerste deel van haar apostolische geloofsbelijdenis spreekt de kerk over de Vader. Van deze Vader van onze Here Jezus Christus belijden we, dat Hij de hemel en aarde schiep. Hierover meer bij Zondag 9 en 10.
In het tweede deel van haar geloofsbelijdenis belijdt de kerk, dat Jezus Christus de Zoon van de Vader is. Ook wordt Hij wel genoemd het Woord (in het Grieks: Logos). En ook belijdt de kerk, dat de Zoon van God mens geworden is en zo onze Verlosser, door zijn lijden, dood en wederopstanding.
En in het derde deel van de twaalf artikelen belijden we de Heilige Geest. Hij is het, die ons door de prediking van Gods Woord ertoe beweegt te geloven in de drie-enige God, waardoor ons hart geheiligd wordt en wij in alle opzichten onszelf afkeren van de wereld en gaan leven tot Gods eer.
Wat zijn we dus nauw aan deze drie – Vader, Zoon en Heilige Geest – verbonden. Openlijk. Bij onze doop al. Aan het einde van sommige brieven van de apostelen herinnert de Schrift ons daaraan, bijvoorbeeld wanneer we in 2 Korinthiërs 13:13 in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gezegend worden.
Laten wij die doop op ons voorhoofd ons ook maar dagelijks herinneren.

Gedeelte uit: “De Heidelbergse Catechismus – Bijbels leerboek over de enige troost” van ds. C. Vonk

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s