Mijn huis zal een bedehuis heten…

(…) 2 Ook wanneer een ​vreemdeling, die niet tot uw volk Israël behoort… (…) – wanneer zo iemand hierheen komt en een ​gebed​ richt naar deze tempel, 33 aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en doe wat hij U vraagt. Dan zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ​ontzag​ voor U tonen, zoals uw volk Israël dat doet… (Uit 2 Kronieken 6)

(…) Ik zal hun vreugde bereiden in Mijn bedehuis; hun ​brandoffers​ en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn ​altaar, want Mijn ​huis​ zal een bedehuis heten voor alle volken. (Uit Jesaja 56 : 7)

‘Onderwijs over de goede werken’ – 1519 (XXIX-v2)

Het werk van het derde gebod (VI-v2)

(…)Staat er niet geschreven:
“Mijn huis moet voor alle volken een huis van ​gebed​ zijn”?

(Zie Markus 11 : 17, Matteüs 21 : 13 en Lukas 19 : 46)

(…) “Want inderdaad, de christelijke kerk op aarde heeft geen grotere macht of werk tegen alles dat haar tegenwerkt dan het gewone gebed. De boze weet dit heel goed, en daarom doet hij alles wat hij kan om dat heel gewone bidden te voorkomen.

Daarom laat hij ons mooie kerken bouwen, veel universiteiten en hogescholen stichten, lofliederen maken, lezen en zingen, en zet hij ons er toe aan om missen en allerlei andere vieringen buitensporig te vermenigvuldigen. Dit doet hem geen enkel verdriet. Integendeel, hij helpt ons juist om dát allemaal te doen, met de bedoeling dat we dit tot onze beste daden rekenen en menen dat we daarmee heel de ons opgedragen taak hebben verricht.

Maar wanneer het gewone doeltreffende en vruchtbare gebed ondertussen kwijnt en de hoge waarde ervan miskend wordt, en onopgemerkt blijft vanwege dergelijke hypocrisie, dan heeft hij precies bereikt waar hij op uit was en is.

Want wanneer het gebed (aan dat alles) ondergeschikt wordt gemaakt, behaalt niemand enig voordeel op de duivel en is er niemand die hem weerstaat. Maar als hij maar merkt dat we van dit gewone gebed praktijk willen maken, al zou dit maar gebeuren onder een eenvoudig rieten dak of in een varkensschuur, dan zal hij dat nog geen moment (willen) toestaan.

Hij zal zo’n varkensschuur veel meer vrezen dan alle hoge, grote en mooie kerken, en torens en klokken die er ooit gebouwd zijn, wanneer daarbij en daarin dat gewone en eenvoudige bidden ontbrak.

Waar het dus werkelijk om gaat, dat zijn niet de (heilige/bijzondere) plaatsen en gebouwen waar we plegen samen te komen, maar dat is alleen dit onoverwinnelijke gebed, en het werkelijk eendrachtig bidden ervan als een (geurige*) gave aan God.”

Maarten Luther: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 6, S. 239 (gebruikte vertaling: Luthers Works, American Edition, deel 44, blz.

* (Exodus 30:1-10; 2 Kronieken 6Psalm 141; Openbaring 8 : 1-5)

NB. Deze Luther-quote is een (wat vrije) vertaling van de eerder in de Engelse taal gepubliceerde versie.

Opgemerkt AJ:  Niet dat God onze gebeden nodig heeft om in beweging te komen, maar wij hebben het gebed nodig om (dagelijks weer) onze (totale!) afhankelijkheid te bedenken en beseffen en belijden en om onze volledige toewending naar en toewijding aan God en het heiligen van Zijn Naam en dienen van Zijn koninkrijk en het ons onderwerpen aan Zijn (goede) wil uit te spreken.
Hoe klein wij over eigen onze verdere inzet en werk voor Gods koninkrijk hebben te denken en daarbij niet hebben te gaan buiten wat ons opgedragen is leert Jezus ons met de woorden die wij vinden in Lukas 17 : 7-10.

(…) 24 Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie ​bidden​ en vragen,
geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.
(Uit Markus 11 : 20-25)

Bron tekst: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) their email address to: info@martinluther-quotes.com.
Or, you can use the web-form on the homepage of the website maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from our weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren samen met de gebeden van alle heiligen. En de rook van de wierook steeg met de gebeden der heiligen uit de hand van de engel op. (Openbaring 8 : 3)

Bron afbeelding:  SlidePlayer

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin | Een reactie plaatsen

Gebed als beste (reuk)werk…

Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan.
(Uit Psalm 141 : 2)

‘Onderwijs over de goede werken’ – 1519 (XXIX)

Het werk van het derde gebod (VI)

(…) “Want inderdaad, de christelijke kerk op aarde heeft geen grotere macht of werk tegen alles dat haar tegenwerkt dan het gewone gebed. De boze weet dit heel goed, en daarom doet hij alles wat hij kan om dat heel gewone bidden te voorkomen.

Daarom laat hij ons mooie kerken bouwen, veel universiteiten en hogescholen stichten, lofliederen maken, lezen en zingen, en zet hij ons er toe aan om missen en allerlei andere vieringen buitensporig te vermenigvuldigen. Dit doet hem geen enkel verdriet. Integendeel, hij helpt ons juist om dát allemaal te doen, met de bedoeling dat we dit tot onze beste daden rekenen en menen dat we daarmee heel de ons opgedragen taak hebben verricht.

Maar wanneer het gewone doeltreffende en vruchtbare gebed ondertussen kwijnt en de hoge waarde ervan miskend wordt, en onopgemerkt blijft vanwege dergelijke hypocrisie, dan heeft hij precies bereikt waar hij op uit was en is.

Want wanneer het gebed (aan dat alles) ondergeschikt wordt gemaakt, behaalt niemand enig voordeel op de duivel en is er niemand die hem weerstaat. Maar als hij maar merkt dat we van dit gewone gebed praktijk willen maken, al zou dit maar gebeuren onder een eenvoudig rieten dak of in een varkensschuur, dan zal hij dat nog geen moment (willen) toestaan.

Hij zal zo’n varkensschuur veel meer vrezen dan alle hoge, grote en mooie kerken, en torens en klokken die er ooit gebouwd zijn, wanneer daarbij en daarin dat gewone en eenvoudige bidden ontbrak.

Waar het dus werkelijk om gaat, dat zijn niet de (heilige/bijzondere) plaatsen en gebouwen waar we plegen samen te komen, maar dat is alleen dit onoverwinnelijke gebed, en het werkelijk eendrachtig bidden ervan als een (geurige*) gave aan God.”

Maarten Luther: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 6, S. 239 (gebruikte vertaling: Luthers Works, American Edition, deel 44, blz.

* (Exodus 30:1-10; 2 Kronieken 6Psalm 141; Openbaring 8 : 1-5)

NB. Deze Luther-quote is een (wat vrije) vertaling van de eerder in de Engelse taal gepubliceerde versie.

Opgemerkt AJ:  Niet dat God onze gebeden nodig heeft om in beweging te komen, maar wij hebben het gebed nodig om (dagelijks weer) onze (totale!) afhankelijkheid te bedenken en beseffen en belijden en om onze volledige toewending naar en toewijding aan God en het heiligen van Zijn Naam en dienen van Zijn koninkrijk en het ons onderwerpen aan Zijn (goede) wil uit te spreken.

Bron tekst: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) their email address to: info@martinluther-quotes.com.
Or, you can use the web-form on the homepage of the website maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from our weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren samen met de gebeden van alle heiligen. En de rook van de wierook steeg met de gebeden der heiligen uit de hand van de engel op. (Openbaring 8 : 3)

Bron afbeelding:  SlidePlayer

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin | Een reactie plaatsen

Opnieuw slaaf worden?

(…) Volg steeds de weg die Hij u heeft gewezen (Deuteronomium 5 : 33)

(a) Mozes dringt er bij het volk op aan om de woorden die God gegeven heeft in acht te nemen en zich eraan te houden. Hij wijst het volk erop dat dit als het ware de levensweg is die men moet gaan. En de tien woorden zou je kunnen zien als ‘grenspaaltjes’. Daar moet je niet buiten willen gaan. Niet links en niet rechts. En waarom niet? Omdat je binnen die ‘grenspaaltjes’ binnen het gezichtsveld van God blijft.

Sommige mensen vinden dat een belemmering. Alsof je geen mens bent maar een marionet waarbij God de touwtjes in handen heeft en je geen kant op kunt. Integendeel! Gods woorden serieus nemen is niet belemmerend of bedreigend, maar bevrijdend. Zo heeft God het bedoeld. Daarom begint Hij de tien woorden met de woorden: ‘Ik ben de Heere uw God, die u…. heeft bevrijd‘. Opnieuw slaaf worden?

Je zou wel gek zijn!

Lezen:  Deuteronomium 5 : 23-31

(b) Dit is duidelijk: de Heere kan een ‘schrik’ gebruiken om zondaren stil te zetten. Daar zijn Bijbelse voorbeelden van. Denk (niet alleen aan Zijn verschijning op de berg Sinaï maar ook bijvoorbeeld) aan de gevangenbewaarder (Handelingen 16). En veel van Gods kinderen weten van ingrijpende gebeurtenissen, die zorgden voor een omkeer.

Maar wat beweegt tot geloof? De schrik des Heeren? In ieder geval staat die tekst zo niet in de Bijbel. Lees maar na. Paulus zegt: ‘Wij dan wetende de schrik des Heeren bewegen de mensen tot het geloof” (2 Korinthe 5 : 11). Paulus wist van die schrik. Daarom bewoog hij tot het geloof. Niet door-dóór (door die schrik) maar daaróm (vanwege die schrik).

Onderweg naar Damascus ondervond Paulus iets van die schrik. Bewoog die schrik hem tot geloof? Was er meer niet geweest, hij was na bekomen te zijn van de schrik, dezelfde gebleven.

Dat zie je nog gebeuren. Rampen op zich brengen geen bekering. Ingrijpende verliezen vernieuwen geen hart. Angst voor het oordeel beweegt niet tot geloof. Wat dan wel? Gods opzoekende liefde! Ook bij Paulus: ”Saul, Saul wat vervolgt gij Mij? ” Dan smelt het hardste hart in evangelische boetvaardigheid: ”Wat wilt Gij dat ik doen zal?

Vreselijk om buiten die God te leven en te sterven. Paulus wist ervan. Daarom bewoog hij tot het geloof. Daarom verkondigde hij: …”ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Die gekruisigd” (1 Korinthe 2 : 2). In die heerlijke Naam is verlossing van slavernij (ook die van ‘theologische slavernij’, Paulus in Filippenzen 3!) en een eeuwige volheid. Buiten die Naam is duisternis en en (eeuwige) nacht.

(…) Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven (uit Johannes 14 : 6)

Zie evt. ook nog:
Christus ons bruilofstkleed…
Elke dag opnieuw hetzelfde verlangen…

(a) Bron tekst: Bijbels dagboek “Dag in dag uit – 2019” (14 februari) Leger des Heils – Ark Media.
(b) Bron tekst: digibron.nl (bewerkt).

Bron afbeelding:  Bible Study Tools

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Elke dag opnieuw hetzelfde verlangen…

(…) Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om Mij te eren
(Uit Deuteronomium 5 : 23-31)

Er is goed over nagedacht door het volk. God heeft gesproken en de mensen hebben het overleefd. Dat was in hun gedachtegang al heel bijzonder, maar zou dat de volgende keer weer zo zijn? Laat Mozes maar bemiddelaar zijn tussen de Heer en hen. (1)

God heeft alle argumenten van het volk goed gehoord. En dan volgt Zijn wens, dat het volk altijd dezelfde gezindheid aan de dag zal leggen als men nu heeft uitgesproken.

Er lijkt in die wens zelfs iets van moedeloosheid door te klinken. In het verleden hebben ze die houding niet altijd gehad en ook in de toekomst zal het niet altijd zo zijn.

Mensen zijn zo hardleers en eigenwijs. God weet het. Maar moedeloos wordt Hij niet. Nooit geeft Hij het op met Zijn mensen! ‘Mozes, vertel het ze maar. Als ze bij Mij blijven, blijf Ik bij hen. Dan zal het ze goed gaan. Nu en voor altijd.

(1) (…) Nu echter heeft Hij [Jezus] een zoveel verhevener (‘eerbiedwaardiger’, NBV) dienst verkregen, als Hij de Middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust. Want indien dat eerste onberispelijk (‘zonder gebreken’, NBV) zou zijn geweest, zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede (‘daarvoor in de plaats hebben hoeven komen’, NBV) .” (Hebreeën 8 : 5-7, NBG’51).

Bron tekst: Bijbels dagboek “Dag in dag uit – 2019” (13 februari)
Leger des Heils – Ark Media.

En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij (vandaag weer) vergeven hebben
hen die ons iets schuldig zijn… (Matteüs 6 : 12)
(Zie ook Psalm 4 : 9)

Elke dag heeft genoeg aan z’n eigen kwaad… (Matteüs 6 : 34)
(Zie ook Psalm 130 : 3-4)

Elke dag zijn Uw gunstbewijzen nieuw… (Klaagliederen 3 : 22-24)
(zie ook Psalm 5 : 4 en 12)

Bron afbeelding:  ThoughtCo – Enough for Today

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Christus, ons Bruiloftskleed…

En zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier ingekomen, en hebt toch geen
bruiloftskleed aan?’ (Mattheüs 22 : 12, weergave DB 1545).

(…) “Het ware Bruiloftskleed is Christus. Wij trekken Hem aan door het geloof, zoals de apostel zegt: ‘Trek aan de Heere Christus Jezus’ (vgl. Romeinen 13 : 1). Daarna straalt er licht uit dit Kleed. Dat wil zeggen: het geloof in Christus draagt vrucht. Welke? De liefde! – de liefde vloeit voort uit het geloof in Christus.

Dát zijn de echte goede werken: ze verspreiden licht door het geloof, ze zoeken niet zichzelf of enig loon, ze zoeken het nut van de naaste en ze vloeien voort uit het geloof. Als dit niet het geval is, zijn het heidense werken, want het zijn dan geen vruchten van het geloof. Deze vruchten worden later tot niets en verdoemd en in de buitenste duisternis geworpen.

Dat wil het ook zeggen, dat deze man ‘aan handen en voeten gebonden werd’ – want de handen zien op het werk en de voeten op de wandel. Misschien zal hij zijn vertrouwen op zijn werken hebben gesteld en niet alleen aan Christus hebben gehangen.

Deze mens werd beschuldigd dat hij niet met het Bruiloftskleed – dat is met Christus – was bekleed*. Daarom moet zo iemand met zijn werken omkomen. Want die hebben niet, door het geloof, als een licht, van zijn kleed afgestraald. Daarom volgt hieruit: als je goede werken wilt doen, dan moet je eerst geloven – als je goede vruchten wilt dragen, dan moet je eerst de bruid van Christus zijn.”

Maarten Luther: Predigten des Jahres 1522, gepredigt am 2. November, vgl. WA 10.3, 419, 11-25

* We kunnen hierbij zelfs ook wel aan een hele gemeente denken (Sardes of Laodicea bijvoorbeeld, zie resp. Openbaring 3 : 1-2 en 14-19)

Bron tekst: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres: info@maartenluther-citaten.nl

Bron afbeelding:  BibleWordings.com

Geplaatst in Bijbel, Gemeente | Een reactie plaatsen

Alles ‘om niet’…

(…) 3 Leen Mij je oor en kom bij Mij, luister en je zult leven.
(Uit Jesaja 55)

‘Onderwijs over de goede werken’ – 1519 (XXVIII)

Het werk van het derde gebod (V)

(…) “Maar ik weet heel goed dat velen zo dwaas zijn en niet om dergelijke dingen willen vragen, tenzij ze eerst geconstateerd hebben dat ze [zelf] waardig genoeg zijn, omdat ze menen dat God niet horen wil naar iemand die nog in (bepaalde) zonde(n) leeft. Dit alles is het werk van predikers die Gods Woord verdraaien en de mensen leren om niet te beginnen met geloof en vertrouwen op Gods gunst en genade, maar met het zien op zichzelf en/of op hun eigen inzet en werken.

Luister daarom goed, arme stakker die je bent! Als je ernstig verwond bent geraakt, of als een dodelijk ziekte of ander gevaar je bedreigt, dán roep je God toch wel aan. En je roept mogelijk een predikant of misschien zelfs een gebedsgenezer erbij, want je wacht daarmee natuurlijk niet tot het gevaar geweken is. Je bent dus niet zo dom om te denken dat God iemand niet helpen wil met ernstig lichamelijk letsel of die op een andere manier in groot of zelfs ernstig levensgevaar verkeert.

Integendeel, je meent dat God het meest gewillig is om te luisteren en te helpen wanneer iemand in zulk soort gevaar en nood verkeerd. Maar waarom gedraag je je dan zo dwaas om, wanneer je bij jezelf een onmetelijk grotere nood en eeuwige smart vindt, dan niet om geloof, hoop, liefde, geduld, gehoorzaamheid, kuisheid, zachtmoedigheid, vrede en gerechtigheid te willen vragen en verwachten gehoor te vinden, tenzij je zou kunnen zeggen dat je vrij bent van alle ongeloof, twijfel, trots, ongehoorzaamheid, onkuisheid, boosheid, hebzucht en ongerechtigheid? Welnu, hoe meer je merkt en beseft dat je tekort komt in deze dingen, des te meer noodzaak is er voor je om te bidden en te  roepen tot God.

Hoe (ver)blind zijn wij mensen toch! We haasten ons naar God bij ziekte en andere lichamelijke nood; maar met de ziekte van onze ziel vluchten we van Hem weg en willen of durven we niet naar Hem toegaan en Hem vragen, tenzij we eerst meer of helemaal ‘gezond’ of ‘waardig genoeg’ zouden zijn – net alsof er een god is die helpt bij lichamelijke nood en een andere die onze ziel moet helpen, of alsof we (eerst) onszelf wat zouden kunnen of moeten helpen en geschikt maken voor hulp bij geestelijke nood, die toch veel ernstiger is dan lichamelijke nood. Dat is een duivels en opportuun plan!

Nee, lieve man of vrouw, jongen of meisje, wanneer je van de zonden wilt genezen en verlost worden, dan moet je je niet van God afwenden, maar naar Hem toe rennen en met veel meer vertrouwen tot Hem bidden dan wanneer lichamelijke nood je heeft overvallen.

God staat helemaal niet onwelwillend of vijandig tegenover zondaars, Hij keert zich wel tegen de ongelovigen. Dat zijn dus die mensen die hun zonde(n) niet erkennen en bewenen willen en die niet alle hulp verwachten van en zoeken bij God, maar die liever hun eigen redeneringen volgen en menen dat zij zichzelf eerst moeten en kunnen zuiveren (of ‘geestelijk opwerken’) en die daarmee hun werkelijk volledige afhankelijkheid van Gods genade dus niet erkennen, en die God daarom niet toestaan dat Hij ons een God is Die geeft ‘om niet’ (Jesaja 55 : 1-2) en die bij dat geven dus niets van ons verwacht of verlangt. (1)

Maarten Luther: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 6, S. 237 (gebruikte vertaling: Luthers Works, American Edition, deel 44, blz. 63/64)

(1) Dat is ook precies de reden waarom wij een ander niet mogen (be)oordelen en zeggen dat hij of zij nog maar eens moet wachten met zich ‘Gods genade rijk rekenen’ om dan (henzelf of anderen) beter te kunnen laten bezien en beoordelen of hij of zij werkelijk wel mag aannemen genade gevonden te hebben bij God!

NB. Deze Luther-quote is een (wat vrije) vertaling van de eerder in de Engelse taal gepubliceerde versie.

Bron tekst: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) their email address to: info@martinluther-quotes.com.
Or, you can use the web-form on the homepage of the website maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from our weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

(…) 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24 en iedereen wordt uit ​genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen
omdat hij ons door ​Christus​ ​Jezus​ heeft verlost. (Uit Romeinen 3)

Bron afbeelding:  Figther Verses – God’s Glorious Gift 

 

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Roedelvorming…

Citaat 1:  Trendwatcher Adjiedj Bakas ziet steeds meer van dergelijke samenleefvormen ontstaan in Nederland (1). Hij beschouwt het fenomeen zelfs als de belangrijkste maatschappelijke trend van dit moment. Hij noemt het ‘vramilie’, een samenstelling van ‘vrienden’ en ‘familie’, wat duidt op groepen vrienden of gelijkgestemden die de traditionele functies van de familie als het ware overnemen. De vramilie past volgens Bakas goed in deze tijd, waarin dingen niet meer zo vastliggen, mensen wél behoefte hebben aan vrijheid, maar er tegelijkertijd tegenop zien om alleen te zijn.

Citaat 2:  De communes uit de jaren zeventig gingen vaak gepaard met veel gedoe. Dan móést je van alles samen doen, er hing een sfeer van dwang en controle. En er werd bovendien onderling nogal eens gerommeld, dan kwam er al snel gedonder in de glazen. Dat is in de leefgemeenschappen van nu niet meer zo: je eet af en toe samen en gaat samen naar de bioscoop als dat zo uitkomt. Het is een stuk vrijblijvender. Je hoeft niet ‘chummy-chummy’ met elkaar te zijn, maar je moet wel dezelfde energie hebben.

Opgemerkt:  Valt het ons niet op dat de huidige ‘bevolking’ en de leiding van kerkelijke gemeenten al aardig inspelen op en in de pas lopen met deze trend?

* Wolven vormen roedels binnen een hiërarchie met bovenaan een sterke leider, schapen leven in een kudde bijeengehouden en beschermd door de leiding van de Herder.

(1) In Nederland kiezen mensen er steeds vaker voor om samen te leven met een zelfgekozen familie van vrienden of goede bekenden. Hoe werkt deze vorm van samenwonen met ‘vramilie’ precies en wat zijn de voor- en nadelen?

Bron tekst: Margriet (via Blendle) – “Een grote Vramilie” – Door Alexander Hiskemuller

Bron afbeelding: Today God Is First

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis | Een reactie plaatsen