‘Onderwijs over de goede werken’ – 1519 (IX)

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. (Uit Exodus 20)

Het werk van het eerste gebod (III)

Uit het citaat van vorige week: “Verder noemen we dit aanbidden van en bidden tot God wanneer we allemaal devoot gekleed gaan en buigen, knielen, de rozenkrans en het psalter bidden, en dit alles doen we dan natuurlijk niet voor een afgod, maar voor het heilige kruis van God of een afbeelding van zijn heiligen. We denken dat dit in overeenstemming is met het eerste gebod om geen andere goden te hebben, hoewel zelfs woekeraars, overspelers en allerlei zondaars in staat zijn om dit te doen en dat zelfs ook nog elke dag. Naar alle schijn wordt God vereerd, maar in werkelijkheid functioneert het eigen ik nu als een afgod. Dat is de reden dat ik zo vaak heb gesproken tegen het vertoon, de verhevenheid en de veelheid van dergelijke werken en ze heb afgewezen.’

Nu volgt het citaat van deze week: (…) “Ga voor jezelf na wat een verschil er is tussen de vervulling van het eerste gebod door uiterlijke werken en het innerlijk vervuld zijn van een hartelijk vertrouwen. Want het is het laatste dat ware, levende kinderen van God maakt – het eerste is oorzaak van ellendige afgoderij en de meest schadelijke hypocrieten op aarde, die met hun grote vertoon van gerechtigheid talloze mensen in hun gevolg brengen, terwijl ze hen toch niet tot geloof bewegen.

Zodoende worden deze mensen op een jammerlijke manier op een dwaalspoor gebracht en komen om in wat niet meer is dan uiterlijk vertoon. Christus waarschuwde voor dit soort mensen toen hij zei: ‘Pas dan op als iemand tot u zegt, zie, hier is de Christus of daar is hij!‘ (Matteüs 24 : 23). Of nogmaals: ‘Ik zeg u: de tijd zal komen dat u God niet op deze berg of in Jeruzalem zult aanbidden, want de Vader zoekt geestelijke aanbidders‘ (Johannes 4: 21-23).

Deze en soortgelijke passages hebben mij geraakt (en behoren ieder te raken) en me ertoe bewogen om het opzichtige vertoon van decreten en zegels, vlaggen en aflaten etc., waarmee de arme mensen verleid worden om kerken te bouwen, te geven en offeren en om te bidden. Maar het geloof wordt daarbij helemaal niet genoemd en dat wordt bewust vermeden of zelfs tegen gewerkt en onderdrukt, want geloof maakt geen onderscheid tussen werken, en waar geloof aanwezig is, kan het uitbazuinen en het aanbevelen van het ene soort werk boven het andere niet bestaan.

Geloof is nu eenmaal de enig aangewezen manier om God te dienen, en het zal geen enkel werk toestaan deze naam te dragen, behalve die waaraan zij zelf dit overdraagt, zoals dat (alleen) gebeurd wanneer het werk in en door geloof wordt gedaan.

Welnu, waar blijven ze dan die die ons vragen welke werken goed zijn, welke ze doen moeten en hoe deze goed zullen zijn? Ja, en waar zijn ook degenen die zeggen dat wanneer wij prediken over geloof, we geen werken onderwijzen of zeggen dat ze niet behoren te worden gedaan?

Geeft dit ene eerste gebod ons niet meer werk dan ooit een mens zal kunnen doen? Als één enkel mens wel duizend mensen was, als hij alle mensen in één was, als hij alle schepselen omvatte, dan wordt er nog steeds genoeg van deze ene mens gevraagd – en zelfs meer dan genoeg – omdat hij de opdracht kreeg te allen tijde te leven en wandelen in geloof en vertrouwen op God, om dat geloof aan niemand anders te schenken en om zodoende geen andere God te hebben, dan alleen de enig ware God.

Maarten Luther: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 6, S. 211/212 (gebruikte vertaling: Luthers Works, American Edition, deel 44, blz. 33)

NB. Deze Luther-quote is een vertaling van de eerder in de Engelse taal gepubliceerde versie.

Bron tekst: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) the email address to: info@martinluther-quotes.com Or, you can use the web-form located on the homepage of the website www.maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from our weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

(…) En al wat uit het geloof niet is, dat is ​zonde.
(Uit Romeinen 14)

(…) 25 Werd niet ook Rachab, de ​hoer, ​rechtvaardig​ verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? 26 Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood. (Uit Jakobus 2)

Bron afbeelding:  Bible Verses

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

Hij maakt van rivieren woestijn…

(…) 33 Hij maakt van rivieren woestijn,
van ​waterbronnen​ dorstig land,
34 van vruchtbaar land een ​zoutzee
vanwege het kwaad van de bewoners.
(Uit Psalm 107)

Het jaar 1540 staat ook wel bekend als het grote zonnejaar. Het midden en westen van Europa hadden in 1540 een Mediterraan klimaat. In Bazel regende het in 10 maanden slechts 10 dagen.

Karel V arriveert op vrijdag 13 augustus 1540 in de Nederlanden en wordt met veel égards en onder het lossen van kanonschoten ingehaald. Hij wordt vergezeld door zijn zuster, landvoogdes Maria van Hongarije, en een groot gevolg. Karel logeert in Het Wapen van Embden, aan de westelijke dijk langs het Damrak. Nu is dat de Nieuwendijk. Bij oostenwind is dat alleen wat geur betreft niet zo’n goede keuze. Na het bezoek wordt de herberg omgedoopt in Keizershof.

De zomer van 1540 begint feitelijk al in februari. Het zonnige, meestal warme weer, houdt negen maanden aan. De rivieren vallen nagenoeg droog. Daardoor werken de watermolens niet meer, zodat graan niet gemalen en brood niet gebakken kan worden. Af en toe brengt ‘quaat weder’ enige verfrissing, maar ook fatale branden. Rivieren droogden uit en in Keulen stond ook de Rijn droog. In Parijs liepen mensen over de bedding van de Seine zonder natte voeten te krijgen. Bos- en heidebranden waren aan de orde van de dag, maar ook dorpskernen en zelfs enkele steden raakten in brand.

Het was uitzonderlijk droog en heet: tussen maart en augustus viel nauwelijks regen en vooral van april tot en met juli was het extreem warm. In juli viel op verschillende plaatsen geen druppel. Op vele plaatsen beginnen mensen druiven voor wijn aan te planten. Maar dat wordt geen succes, want na deze warme zomer volgen er drie slechte achter elkaar. Ook na de zomer hield het zonnige, warme en droge weer aan. Zelfs in oktober 1540 keerden zon en warmte terug waarna het afgezien van enkele korte regenbuien tot de jaarwisseling droog en zonnig bleef. Hierna begon de kleine ijstijd.

Bron tekst:  Hugo van Woerden (www.maartenluther.com)

(…) 43 De wijze neemt dit ter harte
en kent de trouw van de HEER.
(Uit Psalm 107)

Bron afbeelding: Bible Verses

 

 

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Natuur | Een reactie plaatsen

‘Onderwijs over de goede werken’ – 1519 (VIII)

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. (Uit Exodus 20)

Het werk van het eerste gebod (II)

(…) “Dit is wat Paulus bedoelt op de vele plaatsen waar hij zoveel aan het geloof toeschrijft. Hij zegt: ‘De rechtvaardige leeft uit zijn geloof, en geloof is datgene waardoor hij rechtvaardig voor God wordt gerekend‘ (zie Romeinen 1 : 17). Als gerechtigheid uit geloof bestaat, is het duidelijk dat geloof alle geboden vervult en alle werken rechtvaardig maakt, omdat niemand gerechtvaardigd is tenzij hij alle geboden van God doet.

Of nogmaals, werken kunnen geen mens voor God rechtvaardigen zonder geloof. Zo ronduit en volkomen verwerpt de heilige apostel de werken en looft het geloof dat sommigen aan zijn woorden aanstoot namen en zeiden: “Welnu, dan zullen we geen goede werken meer doen.” Paulus veroordeelt zulke mensen als dwalend en dwaas.

En toch leven die opvattingen ook nu nog. Als we de grote, pretentieuze werken van onze tijd afwijzen, helemaal zonder enig geloof verricht, dan zeggen ze dat we (zeker, blijkbaar) alleen maar moeten geloven en niets goeds doen. Want nu zeggen ze dat de werken van het eerste gebod zijn: zingen, [vroom] lezen, het orgel bespelen, de mis lezen, liturgieën, vespers en matijnen houden en meedoen aan allerlei andere [gewijde kerkelijke] rituelen, kerken, altaren en kloosters stichten en decoreren, verzamelen van klokken, juwelen, kledingstukken, relikwieën en andere schatten, en bedevaarten naar Rome of andere heilige oorden maken.

Verder noemen we dit aanbidden van en bidden tot God wanneer we allemaal devoot gekleed gaan en buigen, knielen, de rozenkrans en het psalter bidden, en dit alles doen we dan natuurlijk niet voor een afgod, maar voor het heilige kruis van God of een afbeelding van zijn heiligen. We denken dat dit in overeenstemming is met het eerste gebod om geen andere goden te hebben, hoewel zelfs woekeraars, overspelers en allerlei zondaars in staat zijn om dit te doen en dat zelfs ook nog elke dag.

Naar alle schijn wordt God vereerd, maar in werkelijkheid functioneert het eigen ik nu als een afgod. Dat is de reden dat ik zo vaak heb gesproken tegen het vertoon, de verhevenheid en de veelheid van dergelijke werken en ze heb afgewezen.’

Maarten Luther: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 6, S. 211 (gebruikte vertaling: Luthers Works, American Edition, deel 44, blz. 31/32)

NB. Deze Luther-quote is een vertaling van de eerder in de Engelse taal gepubliceerde versie.

Bron tekst: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) the email address to: info@martinluther-quotes.com Or, you can use the web-form located on the homepage of the website www.maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from our weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

(…) 5 Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen:
6 het recht zal dagen als het morgenlicht,
de ​gerechtigheid​ stralen als de middagzon.
(Uit Psalm 37)

Bron afbeelding:  DailyVerses.net

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Het geloof van Maria…(IIa)

En als er wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn.
(Johannes 2 : 3)

Zie eens hoe schijnbaar onvriendelijk Christus de nederige woorden van Zijn moeder afwijst, die zo vol vertrouwen over de ontbrekende wijn spreekt.

Jezus​ zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? (Johannes 2 : 4)

Let op deze geloofsbeproeving! Wat is Hij nu van plan? Voor Maria is er alleen duisternis, zij voelt de nood en ziet nergens hulp. God wordt voor haar nu ook vreemd en onbegrijpelijk en zij kent Hem niet meer, zodat alles verloren schijnt te zijn.

Dat gebeurt ook in ons geweten, als wij alleen zonde en geen gerechtigheid meer zien, of in doodsnoden, als wij moeten sterven, of in helle-angst onder duivelse verzoekingen, als wij menen dat wij de eeuwige zaligheid verliezen moeten…

Dan is er nog wel een ootmoedig verlangen en aankloppen, bidden en zoeken of wij de zonde, dood en angst mogen kwijtraken, maar Hij houdt Zich als een vreemde, alsof het met de zonde eerst goed moet komen, dat de dood moet blijven en dat de hel niet mag ophouden.

Op die manier spreekt Hij hier ook tot Zijn moeder, want door Zijn afwijzen is het gebrek nog groter en zwaarder om te dragen dan voordat zij daar met Hem over gesproken had. Want nu lijkt het erop dat alles verloren en haar enige hoop vervlogen is.

Maarten Luther: Fastenpostille 1525, vgl. WA 17.2,65, 24-38

Zie vervolg:  Het geloof van Maria…(III)

Bron tekst: “Uit de diepten roep ik tot U – Dagboek over het gebed – Maarten Luther” (26 juni – “Geloofsbeproeving“)  samengesteld door Hugo van Woerden (Den Hertog, Uitgeverij)

(…) 17 Gelukkig de mens die door God wordt getuchtigd,
wijs daarom de straf van de Ontzagwekkende niet af!
18 Want Hij verwondt en hij verbindt,
Hij slaat en Zijn handen genezen.
19 Zesmaal zal Hij je redden in gevaar,
ook de zevende maal zal je niets overkomen.
(Uit Job 5)

Bron afbeelding:  Daily Bible Verses

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

De stem van de goede Herder…

(…) 3 …De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij name en leidt ze naar buiten. 4 Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. 5 Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ (Uit Johannes 10)

De goede Herder en Zijn schapen

(1) (…) “Het is de bijzondere eigenschap en karaktertrek van een schaapje dat het meer dan een ander dier een zuiver en scherp gehoor heeft. Want al zouden duizend mensen proberen het schaapje te roepen, dan slaat het op de vlucht, alleen als de herder roept, is het zonder vrees, want het kent de stem van de herder uit duizend andere en loopt hem na.

Zo is het ook als er duizend schapen in één kudde bij elkaar zijn, en al de moederschapen blaten, dan kent toch ieder lammetje de stem van zijn eigen moeder, het volgt deze stem, totdat het lammetje het moederschaap weer heeft gevonden – zó precies en scherp kan het horen!

Op deze eigenschap en karaktertrek ziet Christus hier en zegt: ‘Zulke diertjes heb Ik ook, want Ik ben een Herder, en het is ook de eigenschap van Mijn schaapjes dat zij Mijn stem zeer nauwkeurig en precies kennen. Daarom, als ze Mijn stem niet horen, gaan ze niet met iemand anders mee.’

Op deze manier wil Hij ons leren: als wij Zijn schapen willen zijn, dan moeten we ook goede oren hebben, die de stem van Christus van aller andere stemmen kunnen onderscheiden, al klinken ze nog zo helder, zo lieflijk en zo vriendelijk als het maar kan.

Daarom moeten wij hier leren, en ons daarin vlijtig oefenen, dat wij Gods Woord horen en dat alleen voor zeker en gewis houden, opdat wij de ingevingen van de duivel – die de verzoeker is tot alle kwaad en ons probeert te verslinden – geen ruimte geven en ons verder ook voor valse leer behoeden.

Want de wolf heeft zijn streken niet verloren: kan hij u niet door een valse leer laten vallen en gevangen nemen, dan zal hij dat inwendig in het hart doen door het inwerpen van zondige gedachten. In dat geval moet u doen als een schaapje en zeggen: ‘Ik trek mij van deze stem niets aan – het is de stem van de wolf en niet de stem van mijn Herder. De stem van mijn Herder zegt: ‘Ik ben de goede Herder en geef Mijn leven voor Mijn schapen.’”

Maarten Luther: Predigt über Johannis 10: 12-16, 1534, vgl. WA 52, 279, 6 ff. Weergave: Doctor Martin Luther, Lehrreiche und erbauliche Gleichnisse, Erstes Bändchen, Leipzig und Dresden bei Justus Naumann’s Buchhandlung,1863, S.15 / S.16

(1) Op de tweede zondag na Pasen in het jaar 1534 preekte Luther thuis aan tafel uit Johannes 10 vers 12 tot 16 over de goede Herder en Zijn schapen. Uit ons citaat blijkt wel dat Luther weleens een praatje gemaakt heeft met een schaapherder. Hij is tenminste goed op de hoogte van sommige karaktertrekken van schapen. Vooral dat een lammetje in een volle schaapskooi moeiteloos zijn moeder weer terugvindt als het wil drinken, moet Luther met eigen ogen gezien hebben.

Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther.com

Bron afbeelding:  Pinterest

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

‘Onderwijs over de goede werken’ – 1519 (VII)

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
(Uit Exodus 20)

Het werk van het eerste gebod (I)

Dit nu is het werk van het eerste gebod, dat gebiedt: “Gij zult geen andere goden hebben.” Het betekent: “Aangezien ik alleen God ben, zult u al uw geloof, vertrouwen en hoop in Mij alleen stellen, en in geen enkel opzicht in iemand anders.” Want je hebt geen God wanneer je hem enkel met je lippen God noemt of Hem slechts aanbidt met uiterlijk vertoon van knielen of met ander lichamelijke vertoon en misbaar.

Alleen dan heb je een God wanneer je Hem vertrouwt met heel je hart en naar Hem opziet voor alle goeds, genade en gunst, hetzij in werken of lijden, in leven of dood, in vreugde of verdriet. Zoals de Heer Jezus Christus tegen de heidense vrouw zei: ‘Ik zeg u: wie God wil aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid‘ (Johannes 4 : 24). En dit geloof, dit vertrouwen, deze hoop uit het diepst van ons hart is de ware vervulling van het eerste gebod.

Zonder genoemd Godsvertrouwen kan geen enkel werk aan dit gebod voldoen. En omdat dit gebod het allereerste van alle geboden is en het hoogste en het beste, waar alle andere werken uit voortkomen, waarin zij bestaan ​​en waardoor zij worden geoordeeld en beoordeeld, dus haar werk – dat is: het geloof of vertrouwen dat God te allen tijde genadig is – is het allereerste, hoogste en beste werk waaruit alle andere werken moeten voortkomen, waarbinnen zij hun bestaansrecht vinden, en waardoor zij moeten worden geoordeeld en beoordeeld.

Vergeleken met het werk van het eerste gebod: alle andere goede werken zouden zijn zoals alle andere geboden zouden zijn wanneer ze zonder de eerste waren alsof er geen (enig) God is.”

Maarten Luther:  Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 6, S.209 / 210 (gebruikte vertaling: Luthers Works, American Edition, deel 44, blz. 30)

NB. Deze Luther-quote is een vertaling van de eerder in de Engelse taal gepubliceerde versie.

Bron tekst: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) the email address to: info@martinluther-quotes.com
Or, you can use the web-form located on the homepage of the website www.maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from our weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

(…) 2 Ik zeg – tot de HEER: ‘U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat U te boven.’
3 Maar tot de ​goden​ in dit land,
de machten die ik vereerd heb, zeg ik:
4 ‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’
Ik pleng voor hen geen ​bloed​ meer,
niet langer ligt hun naam op mijn lippen.
(Uit Psalm 16)

Bron afbeelding:  Zie Afbeelding

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Zonde…

(…) 5 Mijn schuld steekt hoog boven mij uit,
als een zware last, te zwaar om te dragen.
6 Mijn wonden zweren en stinken
vanwege mijn lichtzinnig leven…
(Uit Psalm 38)

Let goed op! Dit is de eerste kleur waarmee je de zonde moet schilderen: in het begin schijnt het een makkelijk, eenvoudig en ongevaarlijk ding te zijn. Daarbij maak je je ook geen zorgen over de toorn van God – je vreest voor geen kwaad! Het schijnt dan geen zware last te zijn, maar de zonde is zo licht als een veertje, zodat je die zonder moeite met de adem van je mond meent weg te kunnen blazen.

Daarom, als de zonde je eerst aanpakt, dan vrees je er niet voor, ja, de zonde wordt je lust en je leven, je denkt dat er geen beter ding bestaat, dan naar hartenlust zondigen.

Echter de zonde blijft niet slapen, en wanneer ze wakker wordt, gaat ze een ondragelijke last worden, een last die zó zwaar is dat het onmogelijk voor je is om die te dragen – tenzij dan dat God je daarin op een bijzondere manier bijstaat!

Waar dat gebeurt, dat de zonde in het geweten niet ophoudt met preken, daar hoef je niet lang op de duivel te wachten, die pookt en blaast in het vuur, zodat alles in lichterlaaie gaat en het totaal onmogelijk schijnt om ooit nog gered te worden.

De zonde heeft het karakter dat zij vriendelijk en zacht met de oude-Adam omgaat, daardoor komt het dat de zonde je zo lief en dierbaar is! Het duurt echter niet langer dan dat de zonde levend wordt. Daar begint dan de moeite, de arbeid, de angst, de nood, de schrik, het zuchten, de vertwijfeling en tenslotte de eeuwige dood.”

Maarten Luther:  Predigt über Matth. 27:1-10, ohne Datierung, vgl. WA 52, 772, 27 ff. (Selektion). Weergave: Doctor Martin Luthers Glaubenslehre, Zweites Buch, Leipzig und Dresden bei Justus Naumann’s Buchhandlung,1863, S.160 / S.161

Bron tekst: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther.com

(…) 6 Ontzagwekkend is Uw antwoord,
U doet recht en redt ons, God
(Uit Psalm 65)

Bron afbeelding:  Bible Verses

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen