Wat euthanasie en echtscheiding gemeen hebben…

Woorden over euthanasie

Blijf de dood zien als vijand” – Ds. J.G. Schenau, geciteerd uit internetartikel op CIP.nl.

“Ook christenen krijgen steeds meer begrip voor euthanasie,” gaat de predikant verder. “Christenjongeren zien het steeds vaker als een discussie van vroeger. Het ‘kwaliteit van leven’-denken kan zich ook in christelijk jasje voordoen: ik kom sowieso in de hemel, dus laat ook mijn sterven zo ‘vriendelijk’ mogelijk zijn (…).
Natuurlijk mag lijden en pijn bij het sterven bestreden worden. Maar voor een christen staat iets anders voorop: de heerlijkheid van God (Johannes 11:4, red.) in ons leven én in ons sterven (Paulus in Filippenzen 1, red.). Oude gereformeerde schrijvers schreven boeken met als titel: Euthanasia. Over de ware ‘goede dood’. Dat ging over: Gods recht boven mijn recht, vrede met God en mensen, de troost uit Christus’ lijden, onthechting van het aardse, het overdenken van het toekomstige leven. En inderdaad ook: zorg in liefde.”

Woorden over echtscheiding

NB. Bovenstaande woorden zijn hieronder bewerkt en toepasbaar gemaakt op echtscheiding:
Blijf echtscheiding zien als een vijand van God en mensen.

Ook christenen kregen en krijgen steeds meer begrip voor echtscheiding. Ze zien “het met elkaar volhouden in een moeilijk huwelijk” steeds vaker als een zaak van vroeger. Het ‘kwaliteit van huwelijk’-denken kan zich ook in christelijk jasje voordoen: ik kom sowieso in de hemel, dus laten we het strijden voor onze huwelijken niet overdrijven en laat het maar ten einde komen als het naar ons gevoelen ons verder geen geluk meer zal opleveren.
Natuurlijk behoren lijden en pijn in een huwelijk vermeden en bestreden te worden. Maar voor een christen staat iets anders voorop: de heerlijkheid van God (1 Korintiërs 7 : 10-17, 29-31) in ons persoonlijk leven én in ons samenleven als mannen en vrouwen (Paulus in Efeziërs 5 : 21-33). Vroeg christelijke schrijvers schreven brieven over de christelijke levensstijl. Over het ware ‘normale leven’. Dat ging over: Gods recht boven mijn recht, vrede met God en mensen, de troost uit Christus’ lijden, onthechting van het aardse, het overdenken van het toekomstige leven. En inderdaad ook: blijven zorgen voor elkaar in liefde.”

Woorden over christelijke levensstijl

Verdediging van christelijke levensstijl
door Diognetus (ongeveer 150 na Chr.) – geciteerd in moderne taal – uit “Brief aan Diognetus”

Wat voor abnormaals is er in een gedrag dat van geen echtbreuk en ontucht wil weten, waarin kinderen niet te vondeling worden gelegd of geaborteerd worden, waarin homoseksueel gedrag wordt gemeden, de vrouwen kuis zijn als meisjes, weduwen en wezen verzorgd worden, vreemdelingen onderdak vinden, gevangenen bezoek ontvangen en doden op waardige wijze begraven worden?’