Wet en Evangelie…

Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken van de wet. (Romeinen 3: 28)

Zo hoog de hemel boven de aarde is, zo ver moet ook de wet gescheiden worden van de rechtvaardiging voor God. Als het gaat om de zaak van de rechtvaardiging mag er niets anders geleerd, besproken of gedacht worden dan alleen het woord van genade dat zichtbaar wordt in Christus.

De wet draagt helemaal niets bij aan de gerechtigheid die voor God bestaat, ook niet voor het kleinste deel. Als we de wet goed begrijpen, dan maakt die ons moedeloos en zorgt hij ervoor dat we gaan twijfelen. Als we de wet echter niet goed begrijpen, dan zorgt hij ervoor dat we ons beter voordoen dan we zijn.

Dat is ook het geval met het Evangelie: als we het niet goed begrijpen dan zorgt het ervoor dat we zelfverzekerde, ruwe mensen worden (a). Als we het Evangelie wel goed begrijpen, dan zorgt het ervoor dat we vrome, godzalige mensen worden (zie Efeze 2 : 10).

De christelijke gerechtigheid, die onze bescherming is, niet alleen tegen alle geweld en list van de mensen, maar ook tegen de poorten van de hel (1), is dat we rechtvaardig en zalig worden door het geloof in Christus, zonder toedoen van welk werk dan ook (b).

                                                                                                                                        Maarten Luther

(1) Luther bedoelt: tegen de macht van de boze.
(a) Valt dat in zekere zin niet te zeggen van Luther’s latere woorden over het omgaan met de Joden, dat daaruit blijkt dat hij op dat punt het Evangelie niet goed (meer) begreep.(aanvullend hier opgemerkt door AJ).
(b) Leestip: Lees evt. hierbij ook de webpagina met (en n.a.v.) Psalm 131.

Bron: “Luthers kerntekst – een woord bij de herdenking van de Reformatie”,  Ecclesia nr 22 – oktober 2016  (zie de website)

 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
(Efeze 2: 10)