Het “Umdenken” dat Jezus ons leren wil…

Dat het “Umdenken” dat Jezus ons leren wil (m.n. Zijn onderwijs in de Bergrede) verder gaat dan we op het eerste gehoor zouden kunnen denken…

  •  Wij mensen: Wat gij niet wilt wat u geschied, doet dat ook een ander niet
    (Bron: o.a. religieuze en filosofische teksten uit China, India, Perzië, het oude Egypte en Griekenland)

Jezus: Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten. 
(Bron: Jezus, Gods Woord, de Bijbel, Matteüs 7)

Umdenken: Dus actief het goede voor de ander zoeken en hem dat “toebrengen”

  •  Wij mensen: Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn…
    (Bron: christelijke liederen, Opwekkingslied 378)

Jezus: Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven
(Bron: Jezus, Gods Woord, de Bijbel, Matteüs 25 : 31-46, Hebr. 13 : 2)

Umdenken: Niet ik zal voor jou als Christus zijn, maar ik zal jou van harte dienen en/want jij zult (als) Christus voor mij zijn…

  • Wij mensen: De kerkenraad en de predikant nodig(d)en ons allen van harte uit (nu) ook (dit keer) de avonddienst bij te wonen…

Gods woord (=Christus): Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.
(Bron: Christus bij monde van de apostelen, Gods Woord, de Bijbel, Hebr. 10 : 25-26)

Umdenken: Niet de kerkenraad en (evt.) een belangwekkende gebeurtenis/persoon, maar Christus zelf roept ons op om de zondag en ook de belegde samenkomsten van Zijn gemeente goed te benutten om zodoende Zijn wil (ook hierin) te eerbiedigen en om deze samenkomsten vooral ook te gebruiken om elkaar te bemoedigen en om Zijn wil voor ons (samen!)leven steeds beter te leren verstaan.