Uw Koninkrijk kome

29 En gij, zoekt niet wat gij eten of drinken zult en weest niet verontrust, 30 want naar al deze dingen gaat het zoeken van de volken der wereld uit. Doch uw Vader weet, dat gij deze dingen behoeft. 31 Maar zoekt zijn Koninkrijk, en die dingen zullen u bovendien geschonken worden.
32 Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.
33 Verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven. Maakt u beurzen, die niet oud worden, een schat, die nooit opraakt, in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot ze schaadt. 34 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. (uit Lucas 12)

Hemelzoekers

En als Hij uiţging op de weg, liep een tot Hem, en voor Hem op de knieën vallende, vraagde Hem: Goede Meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? (Markus 10:17, SV)

Veel mensen die ‘Uw Koninkrijk kome’ bidden, willen alleen maar zalig worden en verstaan onder het Koninkrijk van God niets anders dan de vreugde en blijdschap van de hemel. Hun vleselijke verstand kan immers niets anders verzinnen. Zij zijn bang voor de hel en willen graag naar de hemel. Zij weten niet dat het Rijk van God niets anders is dan godvrezend, eerbaar, rein, mild, zachtmoedig, barmhartig, en vervuld te zijn met alle genade en goedheid, zodat God het Zijne in ons vindt en Zelf in ons woont, leeft en regeert. Dat moeten wij eerst en meest zoeken, want dat is werkelijk zalig zijn, als God in ons regeert en wijzelf Zijn Rijk zijn. De vreugde en blijdschap van de hemel behoeven wij echter niet te zoeken, te bidden of te begeren, want die komt vanzelf en volgt het Rijk van God op de voet.
Als je goede wijn drinkt – het kan niet anders – dan geeft dat vanzelf een blij en vrolijk hart. Veelmeer zullen, als genade en goedheid – het Rijk van God – in ons zijn, natuurlijk en ongedwongen, vreugde, vrede, zaligheid en blijdschap volgen. Wij moeten niet de vreugde en blijdschap ván het Koninkrijk, maar het Koninkrijk zélf zoeken. Velen zoeken het laagste eerst en het hoogste achten zij niet, of het moest omwille van het laagste zijn. Daarom krijgen zij niets! Zij willen het begin niet, daarom zullen ze ook het einde niet krijgen.

Maarten Luther: [Auslegung des Vaterunsersfiir die einfältigen Laien, 1519, vgl. WA 2,98,29 – 99,10]
Bron: Bijbels dagboek met gebedsonderwijs uit het werk van Luther
(1) 33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. (Matteüs 6 : 33, HSV)
28 Petrus begon tot Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn U gevolgd. 29 Jezus zeide: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, 30 of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. 31 Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten. (Markus 10 : 28-31)

Zie ook webpagina’s: Zondag 9 en Sabbat/Zondag

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s