Wat Jezus zegt over geld en geldbesteding

En Jezus zegt ons o..a. (en beslist niet alleen aan de rijke jongeling) :

Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’ (Lukas 6 : 32)

Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt, in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. (Lukas 12 : 33-34)

Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerders-taak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. (Lukas 16 : 3-4)
(…)
En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar  verstandiger dan de kinderen van het licht. (Lukas 16 :8)
(…)
En Ik zeg u: maakt u vrienden met de onrechtvaardige mammon, opdat, wanneer deze u ontvalt, men u ontvangt in de eeuwige tenten (Lukas 16 : 9)