Waarom zou/zal een christen bidden?!

13 Wanneer jullie dan, hoewel jullie slecht zijn, goede gaven weet te geven aan jullie kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden? (Uit Lucas 11)

Omdat de Heilige Geest deze heerlijke en grote dingen in ons zal werken, is het verder heel belangrijk dat we ook leren hoe wij tot deze gaven kunnen komen en de Heilige Geest kunnen verkrijgen. Namelijk hoe Hij de gaven ook in ons wil werken en wij door Hem geheiligd en gezaligd worden. Daarover onderwijst onze lieve Heere Jezus Christus ons Zelf als Hij zegt: ‘Als u dan, die verkeerd bent, uw kinderen goede gaven geeft, hoeveel meer zal de Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan hen die Hem daarom bidden (Lukas 11:13). Вij deze tekst moet u goed opletten dat God alleen de Heilige Geest geeft door het gebed, en Hem geeft aan hen die daarom bidden – die naar deze gaven verlangen en deze ook graag willen ontvangen (vgl. Handelingen 1:8-14). Daarom, als uw hart zich nu opent, en u denkt: ‘Ach God, geef mij ook de Heilige Geest’ en in zulke gedachten en gebeden blijft aanhouden en niet twijfelt, dan is dat de kortste en beste weg om de Heilige Geest te ontvangen.

Want Christus leert Zelf dat u dit moet doen en de hemelse Vader moet bidden, Nu moet dit gebed echter, evenals alle andere gebeden, gedaan worden in de Naam van Jezus (1), zodat wij bidden dat God ons omwille van Christus, Zijn Zoon en onze Verlosser, deze gaven wil schenken. Daarbij hebben wij een zeer groot voorrecht, namelijk dat Christus juist om deze reden tot de Vader is gegaan en naar de hemel is opgevaren, opdat Hij deze gaven van de Vader zou ontvangen en tot ons zou zenden. Daarom kunnen wij zonder twijfelen bidden. Want er is niet alleen het bevel en de belofte dat we om de Heilige Geest moeten en mogen bidden, maar het is ook de wil van God dit gebed te verhoren. Christus zit dáárom aan de rechterhand van de Vader, om ons deze gaven te doen toekomen. Want Hij heeft deze gaven ook dáárom van de Vader ontvangen. Zoals in de psalm staat: niet voor Zichzelf, maar voor de mensen, opdat Hij gaven zou uitdelen aan ongehoorzamen (vgl. Psalm 68:19).

Onze verzuchting: ‘Ach God, geef mij ook de Heilige Geest’…

Ons (dagelijks) bidden hierom en hierbij:

Onze Vader in de hemel
(1)…zo roepen wij U aan in de Naam van Jezus Christus onze Here en Heiland
(…)
Geef ons heden ons dagelijks Brood
…want wij willen door Uw Heilige Geest, Christus en Zijn gehoorzaamheid ontvangen!

U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd,
U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen,
ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!
(Psalm 68 : 19)

Maarten Luther: Hauspostille, 1544, gepredigt zu Hause, 1530-1535, vgl. WA 52, 318,18-319,3

Bron: Het dagboek ‘Mijn enige troost – 365 dagen met de Heidelbergse Catechismus’, uitgegeven bij Den Hertog – Houten: ISBN 978 90 331 2740 3

Zie ook: