Kijk (en luister) naar de vogels…

26 Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, je hemelse Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels? 27 Wie van jullie kan met al zijn zorgen een el toevoegen aan zijn leven? (Uit Matteüs 6, WV)

Levenslust en levenskracht

“Lang hebben we ons afgevraagd hoe het kan dat zangvogels een klein brein hebben maar toch bijzonder slim zijn”, zegt hij in de Britse krant The Guardian. “Nu hebben we het antwoord. Ze blijken zoveel hersencellen te hebben dat de rekenkracht van hun brein vergelijkbaar is met die van primaten.” (1)

Bij alle onderzochte vogelsoorten zitten de meeste neuronen in de voorhersenen, het deel van het brein waarmee ze complexe taken uitvoeren. Volgens hoofdonderzoeker Pavel Nemec verklaren de bevindingen dan ook het intelligente gedrag dat zangvogels vaak vertonen.

Bron: ‘Zangvogels beschikken over bijzonder veel hersencellen’  (nu.nl/wetenschap)
(1) Opmerking AJ: Wat verwachten we anders bij/van deze schepsels(tjes), die “als geen ander” God dagelijks moeten loven met hun stem.

Verder uit Matteüs 6 (WV):
31 Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat zullen we aantrekken? 32 Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt. 33 Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid (2), dan krijg je dat alles erbij. 34 Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

(2) Laat de Kracht voor dat “eerst zoeken” onze bede om het dagelijks Brood (=Christus) zijn, waarom we dagelijks bidden (vooral te ontvangen door het bidden van het “Onze Vader” gebed).

31 De naam van God wil ik loven met een lied,
zijn grootheid met een lofzang prijzen.
32 Dat behaagt de HEER meer dan offerdieren,
dan stieren met hun horens en hoeven.

Uit Psalm 69