Categorie archief: Huwelijk en gezin

De strijd om een rein hart…

(…) 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin | Een reactie plaatsen

God leren vertrouwen en loven met mond én hart…

‘De farizeeër stond en bad bij zichzelf zó: Ik dank U God, dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook zoals deze tollenaar’ (Lukas 18:11 weergave DB 1545). (…) “God oordeelt over de daden van … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin | Een reactie plaatsen

Wees niemand iets schuldig…

‘Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben (1); want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld‘ (Romeinen 13 : 8). ‘Onderwijs over de goede werken’ – 1519 (XXXVII) Het werk van het vijfde gebod (II) Gij zult … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin | Een reactie plaatsen

Zachtmoedigheid: vrucht én werk van het geloof…

(…) 15 U mag geen ​onrecht​ doen in de ​rechtspraak, u mag geen partij trekken voor de arme en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. 16 U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin | Een reactie plaatsen

In onze slavernij heeft God ons niet verlaten…

(…) 8 En toch heeft de HEER, onze God, onlangs Zijn erbarmen getoond door een deel van ons volk te laten ontkomen, en door ons een houvast te geven in zijn ​heilige​ plaats. Onze God heeft onze ogen doen oplichten … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin | Een reactie plaatsen

De apostel Paulus als voorbeeld ter navolging?

(…) 17 Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. (Uit Filippenzen 3) (…) 7 Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Mijn schapen kennen Mijn stem…

(…) 4 Dit heeft de HEER, mijn God, gezegd: ‘Weid de schapen die voor de slacht bestemd zijn. 5 Hun kopers kunnen ze zonder wroeging slachten, de verkopers danken de HEER dat ze er rijk van worden, en de ​herders​ … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin | Een reactie plaatsen