Categorie archief: Huwelijk en gezin

Shit happens…

(…) ‘We dreven ze terug tot voor de poort, 24 maar toen namen de boogschutters ons vanaf de muur onder schot en sneuvelden er soldaten van de koning. Ook uw bevelhebber Uria is omgekomen.’ 25 David droeg de bode op … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek | Een reactie plaatsen

Wanneer we Gods Woord niet ter harte nemen…

“Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!” (Uit Lukas 16) We hebben na WO II kunnen zien en meemaken in de westerse wereld, dat waar het eerbiedig verkondigen van en luisteren naar Gods Woord afneemt (en … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen

Laten we niet moe worden goed te doen…

(…) 7 … Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei: ‘Zet uw zinnen niet op wat van een ander is.’ 8 Maar de zonde heeft van het gebod gebruikgemaakt om begeerten in mij op … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin | Een reactie plaatsen

Israëlzondag…

(…) 1 Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; 2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw ​zonden​ … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

Als wij de goede Herder toch niet kenden en hebben…

‘Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.‘ (Johannes 10 : 11) Als wij graag zouden geloven en wij versterkt en vertroost willen worden, dan is het echter wel nodig om de stem van … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin | Een reactie plaatsen

Zelfredzaamheid? Je Redder komt naar jou toe!

‘Zegt tot de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong van een jukdragende ezelin.‘ (Mattheüs 21 : 5) Als het gaat over Gods Koninkrijk zijn er … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin | Een reactie plaatsen

Het was de Geest van de Heer…

(…) 3 Nog nooit is zoiets gehoord, niet eerder zoiets vernomen. Geen oog zag ooit een god buiten U, Die opkomt voor wie op Hem wacht. 4 U komt ieder tegemoet die van harte ​rechtvaardig​ handelt, die Uw weg gaat, … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin | Een reactie plaatsen