Categorie archief: Huwelijk en gezin

Pastorale handreiking voor gebed en een ‘biddend leven’… (IV)

Rechtvaardig is de Heer, Hij heeft rechtvaardigheid lief. De oprechte zal  Zijn gelaat aanschouwen. (Psalm 11 : 7) Geschreven voor/aan een goede vriend (1535) (…) De derde bede. ‘Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.‘ Zeg: “O lieve … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin | Een reactie plaatsen

Christus’ Rijk is een ziekenhuis…

‘Christus de Heere zei tegen Zijn jongeren: “Ik ben de goede Herder en ken de Mijnen en de Mijnen kennen Mij’ (Johannes 10 : 14, weergave WA 1523). (…) “Daarom moet je zo verstandig zijn, dat je Christus op deze … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

N.a.v Deuteronomium 21 : 21 en 22 : 22

(…) 18 Als ouders een opstandige, onhandelbare zoon hebben, die niet naar hen luistert en ook na hardhandige bestraffing nog niet wil gehoorzamen, 19 dan moeten zijn vader en zijn moeder hem meevoeren naar de stadspoort en hem aan de … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

Leren omgaan met een wonderlijke, lieve God…

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.‘ (Jesaja 9 : 5) Bent U niet een wonderlijke, … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Pastorale handreiking voor gebed en een ‘biddend leven’… (III)

‘Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.‘ (Lukas 12 : 32) Geschreven voor/aan een goede vriend De tweede bede: “Uw koninkrijk kome.” Zeg: “O lieve Heer, God en Vader, U ziet … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin | Een reactie plaatsen

Pastorale handreiking voor gebed en een ‘biddend leven’… (II)

‘Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.‘ (Lukas 11 : 2) Geschreven voor/aan een goede vriend (1535) (…) Als je hart is opgewarmd door zo’n voordracht voor … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

‘Omdat het uitgangspunt van Verlossing berust op liefde’…

‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de profeten.‘ (Matteüs 7 : 12) Geciteerd 1 (koningin Wilhelmina in 1919*): ‘Als afstammeling van admiraal De Coligny stel ik er … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Politiek | Een reactie plaatsen

Meebidden met de ellendigen en verdrukten…

‘Gelukkig de mens, HEER, Die door U wordt geleid en onderwezen in Uw wet en Uw leer.‘ (Psalm 94 : 12) Psalm 94 is het gebed van mensen die lijden omdat ze op de een of andere manier verdrukt worden. … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Gereformeerd: goedkoop en riskant?

‘Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.‘ (2 Korintiërs 5 : 1) Geciteerd: Belangrijker is echter dat … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

De ere Gods…

‘Erbarm u over mij, o God naar uw grote barmhartigheid en naar de veelheid uwer barmhartigheden, delg mijn zonde uit.‘ (Psalm 51 : 3) Meditatie 1: Eerst spreekt de psalmist over de grootheid, dan over de veelheid van Gods erbarmen. … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen