Een ‘ondraaglijk juk’…

De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
(Psalm 23 : 1)

Van dr. Maarten Luther (1536)
Op een avond na gebed aan de eettafel uiteengezet.

Psalm 23 (21)

Zelfs al ga ik door een dal van schaduw van de dood, ik vrees geen kwaad;
want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

(Psalm 23 : 4)

Geciteerd: (…) “Met de woorden “Uw stok en Uw staf, zij troosten mij“, wil de profeet iets speciaals zeggen. Het is alsof hij zou zeggen: “Mozes (lees: de Wet, de Thora) is ook een herder en heeft ook een stok en een staf. Maar hij doet niets anders dan drijven en plagen en zijn schapen belasten met een ondraaglijke last. (Handelingen 15 : 10-11; Jesaja 9 : 3) Daarom is ‘Mozes’ een vreselijke en verschrikkelijke herder (1,2), voor wie de schapen alleen vrezen en voor wie ze vluchten. Maar U, o Heer, drijft en beangstigt Uw schapen niet met Uw roede en Uw staf, noch belast U hen, maar troost hen slechts. “

Daarom spreekt hij hier over het predikingsambt van het Nieuwe Testament, dat aan de wereld verkondigt dat “Christus in de wereld is gekomen om zondaars te redden” (1 Timoteüs 1 : 15) en dat Hij deze redding voor zondaars heeft verkregen door Zijn leven te geven voor hen. Wie dit gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben (Johannes 3 : 16). Dat is de stok en de staf waardoor de zielen rust, troost en vreugde verkrijgen.

Bij het geestelijk hoeden van schapen, dat wil zeggen in het koninkrijk van Christus, zal men men daarom aan de schapen van Christus – de bokken die moet men regeren door ‘Mozes’ en de stok en staf van de keizer – niet de wet van God prediken, laat staan de inzettingen van mensen, maar het Evangelie, dat de profeet met metaforische woorden een stok van troost en een staf van troost noemt. Want door het evangelie verkrijgen de schapen van Christus kracht in hun geloof, rust in hun hart en troost bij allerlei angsten en doodsgevaar. “

Maarten Luther: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 51, S. 271 ev (gebruikte vertaling: Luthers Works, American Edition, vol. 12, p. 147 ev)

Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een ondraaglijk juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen? Nee, we geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden, op dezelfde wijze als zij’ (Uit Handelingen 15 de verzen 10-11)

(1) Die genade-verkondiging was er ook al wel in het OT maar ‘in voorafschaduwing’. Koning David (bijvoorbeeld) heeft Gods genade ‘in Christus’ mogen horen en ervaren na zijn ‘zonde met Batseba’ en moord op Uria.
(2) Zie eventueel ook: ‘De wet een tuchtmeester tot Christus‘ (bijbelseoverdenkingen-nl)

Bron citaat 1: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) their email address to: info@martinluther-quotes.com.
Or, you can use the web-form on the homepage of the website maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from our weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

Bron afbeelding: SlideShare

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s