Auteursarchief: AJ

Over geloof en volharding gesproken…

‘En dat niet alleen, wij prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.‘ (Uit Romeinen 5 de verzen 3-4) Geloven en volharden is één en dezelfde … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Samen het brood breken…

Geciteerd: Binnen de gemeenten liggen de dovenzorg en de jeugd hem na aan het hart, zegt de predikant. „Wat is het een zegen als ik de doop mag bedienen. Omdat het water wijst op de noodzaak van de toepassing van … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Gods goedertierenheid…

‘Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven‘(Uit Psalm 63 uit vers 4) Liefde en trouw… dat laatste woordje mis ik in de tekst in de afbeelding (onderaan). Johannes zegt aan het begin van Johannes 13 dat onze Heer Zijn … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Over nabijheid én over afstand scheppen (en bewaren) gesproken…

‘Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood. Iedereen die zijn broeder of zuster haat (1), is een moordenaar (2), en u weet dat een … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Over de mensen-reddende Liefde van God…

‘Dit weet ik: de HEER doet recht aan zwakken en armen.De rechtvaardigen zullen Uw Naam prijzen,de oprechten wonen in Uw nabijheid.‘(Uit Psalm 140 de (slot)verzen 13-14) Waken voor en over elkaar…** Met het reddende Woord van God. (1) ‘Jezus had … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Ook een woord(je) voor ‘sukkelende zielen’…

‘Komt állen tot Mij die vermoeid en belast zijn…’ (De woorden van onze Heer in Matteüs 11 de verzen 28-29) Geciteerd: „Mijn onderzoek is vooral historisch van aard, maar er zijn zeker lessen te trekken uit de rechtvaardigingsleer van Comrie. … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

‘Nooit buiten het bereik van God’… (n.a.v. Psalm 130)

‘In den beginne was het Woord…’ (Uit Johannes 1) ‘Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Kerkdienst(en) ons niet gegeven om (be)zoekers* te dienen?

‘De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen.‘ (Uit Markus 10 vers 45).‘Ik ben immers niet gekomen om om de wereld te (ver)oordelen, maar om de … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Wat kunnen/mogen we ‘het christendom’ allemaal toeschrijven?

‘Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

We hebben zo’n super-eenvoudige theologie!* (III)

* Opdat wij allen zullen liefhebben! ‘God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven.‘ (Uit Romeinen 3 vers 22) ‘Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen