Auteursarchief: AJ

Hoorde/hoort u ook een ‘wolvenstem’?

‘Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.‘ (Uit Johannes 10 vers 11) Geciteerd 1: Nu gaat de Heere verder met Zijn onderwijs en doet een preek over Zijn schapen horen en onderscheidt hen … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Over verantwoordelijkheid dragen en verantwoording afleggen…

‘Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.‘ (Uit Johannes 10 vers 1) Geciteerd: Een recht geaard christen laat zich niet afschrikken, wanneer hij de wolf ziet, maar voordat hij zijn naaste van het … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Bent u of zijn uw kinderen nog altijd in slavernij?

‘Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.‘ (Uit Galaten 5 vers 13) Geciteerd 1: De afschaffing van de slavernij, morgen tijdens Keti Koti herdacht, staat in een veel bredere, voornamelijk westerse beweging van emancipatie en vooruitgang, schrijft … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

‘Wat zoeken jullie de Levende bij de doden?’

‘Wat zoekt gij de Levende bij de doden?‘ (Uit Lukas 24 vers 5b) * * Zie ook Johannes 21 vers 30! Geciteerd 1: De thema-avond in de Cunerakerk in Rhenen was een vervolg op een symposium in 2018 ter gelegenheid … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Het boek waarop de wereld wachtte?

‘Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen* hebben Hem niet aangenomen…’ (Uit Johannes 1 de verzen 10-11)* Gods eigen volk … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

(De) Last van moedeloosheid… (vervolg)

‘Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht‘ (Matteüs 11 vers 30) Geciteerd: Er is zeker grote kracht voor nodig om een ondraaglijk juk, niet alleen dragelijk, maar zelfs zoet en licht te maken. Hoe kan dat dan? … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

(De) Last van moedeloosheid…

‘Ik sprak wel in mijn moedeloosheid: Ik ben van voor Uw ogen verstoten, tóch hoort U naar de stem van mijn smeken, als ik tot U roep.‘ (Uit Psalm Psalm 31 vers 23 – weergave DB 1545) Geciteerd: Omdat nu … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Kostbare mensen…

‘Hij (Jethro) nam Mozes’ vrouw Sippora met zich mee – zij was door Mozes teruggestuurd – en ook haar twee zonen.‘ (Uit Exodus 18 : 1-7 vers 2) Geciteerd: Was Mozes gescheiden? Die vraag kun je stellen. Want we lezen … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Christus’ gemeente ‘hemelse/aardse worst’ voorhouden?

‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen, want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen.‘ (Uit 2 Korintiërs 10 de verzen 17-18) Geciteerd: ‘Geloof zonder werken is dood, … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Vrucht van geloof blijft niet onopgemerkt…

‘Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen