Categorie archief: Persoonlijk

Werk maken van ons geloof…

(…) Zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is van wie Hem ernstig zoeken. (Uit Hebreeën 11 : 6) ‘Onderwijs over de goede werken’ – … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Sterke God… (slot)

“De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is, dat wij zo’n Hogepriester hebben, Die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van de Majesteit in de hemelen, een Bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel, die … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Sterke God… (III)

(…) 1 Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade van God, die in de gemeenten van Macedonie gegeven is. 2 Dat in veel beproeving der verdrukking de overvloed van hun blijdschap, en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Sterke God… (II)

(…) 12 Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. (Uit 1 Petrus 4) Verdrukking… (…) Christus is de sterke God ten opzichte van Zijn uitverkorenen, … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Sterke God… (I)

En men noemt Zijn Naam sterke God, … (Uit/naar Jesaja 9 : 5) Gekruisigd… (…) Hij is de sterke God Die het geestelijke leven in hen niet alleen bewaart, maar het in hen ook doet groeien en sterker maakt. De … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Alles van en door Hem…

Door zijn ​genade​ bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God. (Efeziërs 2 : 8) Alles dankbaarheid… ‘Wie gelooft en gedoopt wordt, die zal zalig worden, wie … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

‘Onderwijs over de goede werken’ – 1519 (XXII)

Niet ons, HEER, niet ons, geef Uw naam alle ​eer, om Uw ​liefde, Uw trouw. (Psalm 115 : 1) Het werk van het eerste gebod (VIII) (…) “God staat menigmaal toe dat een mens in ernstige zonde valt of blijft, … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen