Categorie archief: Persoonlijk

Sterven én Geboorte pijn…

‘Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid (…). En gij dan hebt nu wel droefheid, maar Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.‘  (Johannes 16 : 21-22) (Af)sterven* en … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

‘Niets anders te weten dan’…

‘Want het woord des kruises is wel dengenen die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.‘ (1 Korinthe 1 : 18) Geciteerd 1: De hoogste wijsheid is: als je aan de zwakke gestalte van … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

‘Wonderlijk gesprek’…

‘Hij vertelde hun deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen‘… (Uit Lukas 13 : 6-9) Geciteerd 1: Rachel is ervan overtuigd dat haar zus … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

‘Kom mij in mijn ongeloof te hulp’…

‘Gij zult mij leiden door Uw raad; en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen.‘ (Psalm 73 : 24) Weerstaan met ‘mannelijke rijpheid’! * Telkens als we verdrietig zijn en aangevochten worden, moeten we ons vlees mannelijk weerstaan.* Als het … Lees verder

Geplaatst in Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

De NT ‘eredienst’ is coronaproof…

(…) 1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. (Uit Romeinen 12) … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Geloofszekerheid…

(…) 14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16 Ik zeg u dus: laat … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Onverminderde toewijding aan de Heer…

(…) 32 Ik zou willen dat u geen zorgen hebt. Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. 33 Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen, … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

‘Denk/vind jij dat je belangrijk bent?’

‘En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader.‘ (Galaten 4 : 6) Nooit stoppen met roepen! Geciteerd: Wij weten wel dat we arme zondaars zijn; maar het gaat … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Christus’ Rijk is een ziekenhuis…

‘Christus de Heere zei tegen Zijn jongeren: “Ik ben de goede Herder en ken de Mijnen en de Mijnen kennen Mij’ (Johannes 10 : 14, weergave WA 1523). (…) “Daarom moet je zo verstandig zijn, dat je Christus op deze … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Leren omgaan met een wonderlijke, lieve God…

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.‘ (Jesaja 9 : 5) Bent U niet een wonderlijke, … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen