Categorie archief: Persoonlijk

‘Ons burgerschap is in de hemel’…

‘Waarachtig ik verzeker u: als iemand Mijn Woord bewaard zal hij de dood nooit zien.‘ (Uit Johannes 8 de verzen 47-51) Gezegend door dagopeningen bij en met het Woord Geciteerd 1: Gaat Jezus nu niet té ver? De mensen zijn … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Wat nu de meeste prioriteit verdient…

‘Het einde van alle dingen is nabij gekomen! Wees daarom matig en nuchter tot het gebed. Maar vóór alle dingen heb vurige liefde onder elkaar; want de liefde bedekt ook menigte van zonden.‘ (1 Petrus 4 : 7-8) Het einde … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Een Christelijke levenswandel in het huwelijk… (slot)

‘En heb een goed geweten, opdat zij die over u roddelen als over misdadigers, te schande worden, omdat zij uw goede wandel in Christus belasterd hebben. Want het is beter als het de wil van God is, dat u lijdt … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Een Christelijke levenswandel in het huwelijk… (V)

‘…als mede-erfgenamen van het eeuwige leven…’ (Uit 1 Petrus 3 : 7) Geestelijk gezien geen onderscheid Geciteerd: De man zal dus niet de zwakheid en gebreken van zijn vrouw aanzien, maar dat zij gelovige is, en niets anders heeft dan … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Een Christelijke levenswandel in het huwelijk… (IV)

‘Want zo hebben zich vroeger ook de heilige vrouwen versierd, die hun hoop op God stelden, en aan hun man onderdanig waren; zoals Sara aan Abraham gehoorzaam was en hem heer noemde, van wie u dochters bent geworden, als u … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Een Christelijke levenswandel in het huwelijk… (III)

‘Hun versiering moet niet uitwendig zijn in haarvlechtingen, en het omhangen van goud, of in (kostbare) kleding aan te trekken, maar onbevreesd* in de verborgen mens van hart, met een zachte en stille geest, die kostbaar is voor God‘ (1 … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Een Christelijke levenswandel in het huwelijk… (II)

‘Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.‘ (Efeziërs 2 : 10) De werken doen die God behagen Het is heel belangrijk dat je … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Een Christelijke levenswandel in het huwelijk… (I)

Evenzo zullen de vrouwen aan hun eigen man onderdanig zijn, opdat ook degenen die niet geloven in het Woord, door de (levens)wandel van de vrouwen, zonder woorden, worden gewonnen, wanneer zij uw eerbare (levens)wandel in godsvrees aanzien. Hun versiering moet … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Spreken en samenspraak ‘in eenheid met Christus’…

‘Maar wij spreken ten overstaan van God en in eenheid met Christus‘ (Zie 1 Korintiërs 12 : 19) Zullen we in deze (wereld)tijd met homofilie en homofiele medechristenen niet hebben om te gaan zoals bijvoorbeeld de kinderen van Gods volk … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Niet mijn wil…

‘Wie zijn kruis niet opneemt‘ (Uit Matteüs 10 : 38) ‘Betere roeping’ Geciteerd: Maar nu draai ik de spiegel. Misschien maken wíj van homo’s (net als van singles) wel een te bijzondere groep: die met een relationele dwarslaesie. Geen partner, … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen