Categorie archief: Persoonlijk

Christus’ Rijk is een ziekenhuis…

‘Christus de Heere zei tegen Zijn jongeren: “Ik ben de goede Herder en ken de Mijnen en de Mijnen kennen Mij’ (Johannes 10 : 14, weergave WA 1523). (…) “Daarom moet je zo verstandig zijn, dat je Christus op deze … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Leren omgaan met een wonderlijke, lieve God…

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.‘ (Jesaja 9 : 5) Bent U niet een wonderlijke, … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Pastorale handreiking voor gebed en een ‘biddend leven’… (II)

‘Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.‘ (Lukas 11 : 2) Geschreven voor/aan een goede vriend (1535) (…) Als je hart is opgewarmd door zo’n voordracht voor … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Meebidden met de ellendigen en verdrukten…

‘Gelukkig de mens, HEER, Die door U wordt geleid en onderwezen in Uw wet en Uw leer.‘ (Psalm 94 : 12) Psalm 94 is het gebed van mensen die lijden omdat ze op de een of andere manier verdrukt worden. … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Gereformeerd: goedkoop en riskant?

‘Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.‘ (2 Korintiërs 5 : 1) Geciteerd: Belangrijker is echter dat … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Pastorale handreiking voor gebed en een ‘biddend leven’…

‘En het geschiedde, terwijl Jezus ergens in gebed was, dat een van de discipelen, toen Hij ophield, tot Hem zei: ‘Heer, leer ons bidden.’‘ (Lukas 11 : 1) Geschreven voor/aan een goede vriend Beste vriend: Ik zal je zo goed … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Voor verschrikte en dorstige harten…

Trekken zij door een dal van dorheid, het veranderd voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer. (Uit Psalm 84) (…) Want die zijn leven lang niets zuurs en bitters heeft geproefd – wat weet hij over iets zoets … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Kom Heilige Geest! – Als dagelijkse bede!

‘En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God), dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.‘ … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Wanneer het ons voor de wind gaat…

‘HEERE! In benauwdheid hebben zij U bezocht; zij hebben hun stil gebed uitgestort, als Uw tuchtiging over hen was.‘ (Jesaja 26 : 16) Welvaartsproblematiek! Als je altijd vrede en rust hebt dan bid je niet meer en geef ook niets … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Dagelijkse hartenkreet?!

(…) 169 Laat mijn hartenkreet u bereiken, HEER, geef mij inzicht zoals u hebt beloofd, 170 laat mijn smeekbede tot u doordringen, bevrijd mij zoals u hebt toegezegd. 171 Laten mijn lippen overvloeien van lof, want u onderwijst mij in … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen