‘Ons burgerschap is in de hemel’…

Waarachtig ik verzeker u: als iemand Mijn Woord bewaard zal hij de dood nooit zien.‘ (Uit Johannes 8 de verzen 47-51)

Gezegend door dagopeningen bij en met het Woord

Geciteerd 1: Gaat Jezus nu niet té ver? De mensen zijn wel wat gewend. Jezus doet soms heel radicale uitspraken, maar “de dood niet zien’…? De dood is toch het enige dat zeker is in het leven? De dood komt onherroepelijk! En wordt die nu door Jezus ontkend? Nee, ook voor Jezus is de dood een heel reëel gegeven waar Hij niet aan twijfelt. Wat Jezus bedoelt, is dat wie Zijn Woord bewaard overgaat naar een nieuw leven, waarin niets meer ons van Gods liefde zal kunnen scheiden. Dat is wat anders. Alsof je over de dood heen getild kunt worden. Die woorden van Jezus zijn woorden van troost. Woorden van leven! Zoek maar niet naar de dood, die is nergens meer. Het Leven heeft gewonnen.

Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen.‘ (Ezechiël 37 vers 12)

Geciteerd 2: Op weg naar Pasen zijn betekent ook: de moed hebben om over graven heen te kijken. We ervaren een graf vaak als een eindpunt: de punt achter het leven van een mens. Maar in Jezus, in de levende God die bevrijdend dichtbij komt, leren we om graven te zien als komma’s: het gaat nog verder. Van donker wordt het licht. Wat gesloten is gaat open. We zijn op weg naar het Beloofde Land. Een land zonder graven, een land zonder leed, een land zonder lijden. Het is het land van Jezus. De Gekruisigde Opgestane is er eeuwig Heer.

Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.‘ (Filippenzen 3 vers 20)

Geciteerd 3: Wij zijn geen burgers van deze aarde, waar we veilig wonen en als in het paradijs leven. Ons burgerschap is met Christus in de hemel, wat betekent: in het leven dat we verwachten en waarvan we hopen dat we dan verlost zijn, zoals de Joden destijds deden toen ze in Babel in ballingschap waren.* Net als deze Joden hopen we daar te komen, zodat we daar eeuwig broeders en heren kunnen blijven. Omdat we echter zolang God het wil in deze ellende en in ons Babylon moeten blijven, zullen we doen wat vroeger aan de Joden werd bevolen. We zullen hier onder de mensen leven, eten en drinken, onze huishouding doen, onze akkers bebouwen, regeren en in vrede met hen leven en ook voor hen bidden, totdat het uur van ons sterven aanbreekt.*

* Dat mag ons verlossen van het streven naar een (zogenaamde hoogstaande) (joods-)christelijke cultuur of naar het behoud of het herstel ervan.  Moest dat streven naar een Joodse cultuur in het Joodse land niet ook steeds weer doorbroken worden en nog? We blijven ‘vreemdelingen en bijwoners’ die uitzien naar een ‘beter vaderland’!

Leestip:  Hebreeën 11 en 12. 

Bron citaat 1:  Tijd met Jezus – Meditatie zaterdag 6 maart 2021 – door ds. Jos Douma
Bron citaat 2:  dag in dag uit 2021 – Meditatie zondag 7 maart 2021 – Leger des Heils | Ark Media
Bron citaat 3: checkluther-com – Meditatie zaterdag 6 maart 2021 – Luther Heritage Foundation (Veenendaal)

Bron afbeelding:  Daily Bible Inspirations

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s