Het puttertje een eigen website…

Het puttertje krijgt een eigen website

Puttertje2
“Het puttertje”, Carel Fabritius. beeld Mauritshuis Den Haag

Het Haagse Mauritshuis heeft een website gelanceerd die zich volledig richt op “Het puttertje”, het beroemde schilderij van Carel Fabritius. Op “Het puttertje in Vogelvlucht” is informatie te vinden over het schilderij, de kunstenaar en het afgebeelde vogeltje. Op een verhalende manier wordt de achtergrond en geschiedenis van het schilderij uitgewerkt. Beeld, geluid en animaties spelen hierbij een ondersteunende rol.

“Het puttertje” is een van de weinige werken van Carel Fabritius (1622-1654) die bewaard zijn gebleven. Op het schilderij is een distelvink afgebeeld, een vogelsoort dat zijn bijnaam “het puttertje” te danken heeft aan een kunstje: de vogeltjes zijn in staat hun eigen water te putten door een emmertje aan een ketting neer te laten in een watervat. Puttertjes werden vaak als huisdier gehouden. De schilder probeerde waarschijnlijk door de weergave van het tafereeltje (trompe d’oeil) de illusie te wekken dat het om een echt vogeltje gaat, dat is neergestreken voor zijn zaadbakje. Het vogeltje is van onderaf weergegeven, wat erop duidt dat het schilderij hoog gehangen moet hebben.

“Het puttertje” staat bekend als publiekslieveling van het Mauritshuis, en heeft voor verschillende personen een inspiratiebron gevormd. De Amerikaanse auteur Donna Tartt schreef een roman over het schilderij. De componist Antonio Vivaldi heeft een fluitconcert gewijd aan deze vogel.

Het Mauritshuis wil in de toekomst meer schilderijen uit zijn collectie door middel van een eigen website breed toegankelijk maken.