De mythe van de onafhankelijke wetenschap…

“De wortel van alle kwaad is de geld(heb)zucht…” (Paulus in 1 Tim. 6 : 10) (a)

(a) Geld en bezit en “de wetenschap” zijn machten die ons mensen een suggestie van zelfstandigheid en onafhankelijkheid naast en tegenover God (en mensen) geven – helemaal vergelijkbaar dus met wat speelde bij onze eerste zonde in het paradijs zie ook Lucas 12: 13-21 – de gelijkenis van de rijke dwaas).

Wie thuis is geraakt in wat er in de wereld van de wetenschap en in wat daaromheen (mee)speelt aan visies en belangen door dit jarenlang met aandacht te volgen door te lezen wat er gepubliceerd wordt in kranten, tijdschriften, boeken en andere media, die verbaast zich er niet over waarom en hoe bepaalde zaken (feiten) en inzichten al of niet gewaardeerd worden en/of weggewerkt worden door het geven van heel andere interpretaties en dan verder met zoveel mogelijk kleineren en/of negeren van heel goed mogelijke maar minder welgevallige interpretaties.

Het is in de wetenschap al niet anders dan in de geld- en zakenwereld en in politiek en de mensenwereld in het algemeen: Niet wat waar en waarachtig is en aandacht en lof verdient, maar wat de belangen dient van de mensen die machtig zijn vanwege hun geld en hun woorden en vanwege de status die hen dat bij anderen geeft, die hebben en dat heeft het “voor het zeggen” in deze wereld. En in feite is het in (veel van) onze kerken/gemeenten en in de “wereld van de theologie” helaas niet anders! (zie a,b)

(b) Dankzij God’s genadig ingrijpen is dat gelukkig toch niet het enige en het laatste wat hierover te horen en te zeggen valt en wat gezien en te zien is en eenmaal te zien zal zijn in deze wereld – lees (c) en zie ook plaatje 2 onderaan!

 1. Enkele citaten uit interview met de Servisch-Amerikaanse econoom Branko Milanovic die dit jaar in Wenen een reeks gastcolleges geeft over zijn onderzoek, dat hem – in economiekringen – wereldberoemd heeft gemaakt. Hij bestudeert al een hele tijd de inkomensongelijkheid en de verschillen tussen landen.

  (…) Hebt u al van de olifantcurve gehoord? Waarschijnlijk niet, en toch zou die grafiek, het resultaat van economisch onderzoek naar de evolutie van de inkomensongelijkheid in de wereld, weleens de beste verklaring voor de doorbraak van Donald Trump en het wereldwijde populisme kunnen zijn. Iets meer dan de helft van alle economische groei is de voorbije dertig jaar naar de rijkste 5 procent van de bevolking gegaan.’
  (…) Ook grote delen van Afrika hebben niets gewonnen: in Congo, becijferde u, is het reële inkomen er al honderd jaar niet meer op vooruitgegaan.
  Milanovic: Het is vandaag zelfs lager dan ten tijde van de onafhankelijkheid in 1960. Terwijl het qua mineralen toch één van de rijkste landen ter wereld is. Hoe verklaar je nu dat ze daar een ééuw verloren hebben?

 2. Geciteerd uit een artikel over alzheimer:
  (…) Neurowetenschapper George Perry is stellig: ‘De amyloïde-hypothese is dood. Het is eigenlijk een vrij simplistische hypothese die 25 jaar geleden nog aannemelijk was, maar nu achterhaald is.’
  Dat zo veel wetenschappers toch nog onderzoek doen naar amyloïde-bèta heeft volgens hem een andere reden: ‘De carrières van de grootste alzheimerwetenschappers in de wereld zijn gebouwd op deze hypothese. Ze beschermen de status quo.’
  (…) Patiëntenverenigingen overal ter wereld houden hoop op een alzheimermedicijn, zegt de Nijmeegse hoogleraar, want dat is wat patiënten en hun naasten ook het liefst willen. ‘Zo hebben veel partijen er belang bij om alzheimer als puur neurologisch ziektebeeld te blijven beschouwen, met de mogelijkheid van een wonderpil, en om elke relatie met veroudering te ontkennen.

(c3 Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. (Uit Psalm 8, NBG)

Bron tekst 1: HUMO – Interview met econoom Branko Milanovic
Bron tekst 2:
Volkskrant – Geneeskunde: “Jagen op de boeven van het brein”
Bron plaatje 1: Bol.com 
Bron plaatje 2: ArtBible.org – Rembrandt: Maria en Jozef bij de kribbe.

dick-swaab-en-alzheimer maria-en-jozef-bij-de-kribbe-rembrand-artbible