Calvijn en Arminius…

Onderstaande (deels) overgenomen  uit een artikel in Protestants Nederland…

Burgemeester in een katholieke omgeving – De calvinist mr. drs. P. Verhoeve over zijn passie voor Oudewater

(…) “Fascinerend gegeven trouwens: de huidige kansel van de St.Michaëlskerk van Oudewater komt uit de Grote Kerk van Dordrecht. Het is nota bene de kansel van waaraf de Dordtse Leerregels (de vijf artikelen tegen de remonstranten) tijdens de synode van Dordrecht in 1618/1619 zijn voorgelezen. Toch bijzonder dat deze nu gebruikt wordt in de kerk waar Arminius (1559-1609) mogelijk gedoopt is en zijn familie begraven ligt.”
Als historicus wil mr. Verhoeve (1) zich ook sterk maken voor “een eerlijke kennismaking” met Arminius als persoon. “Als scholier zat ik op de Gomarus. De Dordtse confessie is me lief. Tegelijkertijd: vergeet niet de omstandigheden waarin Arminius theologie bedreef. Toen hij 15 jaar oud was en in Marburg studeerde, marcheerden Spaans troepen Oudewater binnen en hebben ze de stad verwoest. De jonge Jacob verloor hierbij zijn moeder en zussen. Het ouderlijk huis lag in puin.”
“Als historicus denk ik dan: wat heeft dit trauma met hem gedaan? Hij was een ‘war child’. Ik vind het indrukwekkend dat hij later een theologie ontwerpt (2) waarin hij God niet de schuld geeft van het kwaad, maar de mens.
Mijn plan is om in de aanloop naar de herdenking van 400 jaar Dordtse Synode, Deo volente 2018/2019 een debat op het stadhuis te organiseren over wie hij eigenlijk was. “We hebben de vorige generaties recht te doen, ongeacht of we het met ze eens zijn.”

(1) Mr. drs. Pieter Verhoeve (1981) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht (2004) en rechten in Leiden (2008). Zijn loopbaan begon hij als docent economie, geschiedenis en maatschappijleer op de locatie Mamix van het Wartburgcollege in Dordrecht (1999). Later was hij als docent recht aan de lerarenopleiding economie verbonden aan Hogeschool Driestar. Tussen 2008 en 2012 had hij een praktijk arbeidsrecht en bestuursrecht bij Bouwman Van Dommelen advocaten. In 2012 is hij benoemd als burgemeester van Oudewater.
(2) Persoonlijke notitie: Hier past de opmerking dat “een theologie” nog maar niet gelijk is aan of strookt met “de gezonde leer” zoals we die in de Bijbel vinden. Niet wij moeten God “redden” of “bijstand bieden” met of door onze theologie en ons redeneren over God en Hem een dienst bewijzen door Hem daarmee te vrijwaren van verkeerde gedachten en beschuldigingen. Het is God Die ons De Weg wijst en redt door Zijn Woord, wanneer we luisterend en lezend en biddend omgaan met de Bijbel. Het levende Woord, waarin God in Christus als de Levende God ons ontmoeten wil en nabij is en toespreekt en zo door de Heilige Geest leiding geeft aan ons leven van iedere dag. Ons leven is dankoffer en eredienst aan God voor alles wat Hij ons in Christus geschonken heeft en schenkt. Daarin wordt alles wat Hij ons, Zijn kinderen(!), in dit leven toe schikt, in vertrouwen en onder lof- en dankzegging aangenomen uit zijn Vaderhand. Dit alles gebeurd en gaat natuurlijk niet zonder voortdurende en somtijds heftige strijd tegen onze oude mens, de wereld en de duivel. (Romeinen 12 : 1-2, Psalm 50 : 14 en 23, 1 Thess. 5 : 16-18, 2 Tim. 4 : 7)
Bron: Protestants Nederland, 80e jaargang, nummer 11, november 2014
(Abonneewerving: ledenwerving@protestantsnederland.nl)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s