De gemeente: licht der wereld?!

U bent het licht van de wereld.

Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
(Matteüs 5 : 14-16)

De volken (1)

Jezus’ woord bevat niet alleen een bedekte dreiging, maar ook een openlijke bemoediging. Wanneer God een stad wil bouwen en een licht ontsteken, dan kunnen deze niet verborgen blijven. Daar zorgt Hij zelf voor. Wanneer de volken na de zondvloed verstek laten gaan, ontsteekt Hij het licht in Israël en bouwt Sion. En wanneer Israël bij Jezus’ komst de verkeerde weg inslaat, zorgt God dat er toch ook Joden zijn die wel geloven en Hij voegt aan hen vele christenen uit de andere volken toe. De christelijke kerk blijft gewaarborgd.
Ook deze kerk, het vernieuwde Israël dat door geloof gevormd wordt, valt onder de wet van zout en licht. In het nieuwe verbond heeft de kerk zich soms gedragen als was zij van belang op zichzelf. Op dat moment wordt Jezus’ woord ook voor die kerk van aansporende en dreigende kracht: smakeloos zout wordt weggegooid en licht moet uitstralen wil het van belang zijn. Het ging niet om de glorie van het volk Israël en het gaat ook niet om de eer van het nieuwe Israël.
Van belang is alleen dat de mensen door ons Gods licht zien en onze hemelse Vader verheerlijken. Dat is ook gebeurd. Petrus en de andere apostelen hebben het licht van Christus’ evangelie hooggehouden en toen gingen vele heidenen knielen voor God de Vader en zijn zoon Jezus Christus.
Zo moet het doorgaan. Het evangelie is geen alibi, maar een opdracht. De kerk is op zichzelf niet van belang. Wat telt in deze wereld is alleen de glorie van God.

(1) Bron/Bestellen: De Bergrede – reisgids voor christenen (Dr. Jacob van Bruggen)

Zie ook:
Israël: het zout der aarde?!
Profetisch (s)preken: Zout der aarde