Wat Liefde is…

God is meer dan ons (mensen)hart…

16 Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. 17 Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? (1)
18 Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 19 Dan weten we dat we voortkomen uit de Waarheid (Christus!) en kunnen we met een gerust hart voor God staan. 20 En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles. (2) 21 Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden 22 en ontvangen we van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat Hij wil. 23 Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. 24 Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat Hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven. (Uit 1 Johannes 3)

10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.
(…)
19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 20 Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat (3), dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. 21 En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben. (Uit 1 Johannes 4)

13 Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar Zijn wil (4), ons verhoort. 15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden. (Uit 1 Johannes 5)

(1) Bij dat “gebrek lijden” moeten we niet alleen denken aan materieel gebrek, maar bijv. ook aan eenzaamheid, door gebrek aan (voldoende) gemeenschap met (meeleven van) broeders en zusters.
(2) Zie ook 1 Korintiërs 4, waar staat:
3 Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. 4 Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. 5 Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen.
(NB. Wat een positief slot! Hiermee wordt 1 Korintiërs 13 : 6-7  door Paulus ons ten voorbeeld gehouden en gebracht)
(3) Haten is: God en de naaste niet de door Gods Woord aangegeven plaats gunnen en geven in  persoonlijke gedachten en levenspraktijk (Zie bijv. Matteüs 22 : 34-40 – “Het grote gebod”).
(4) Wat het is om te “bidden naar Zijn wil” dat leren we (steeds meer verstaan door m.n. persoonlijk Bijbellezen en gebed) uit Gods Woord onder leiding van de Heilige Geest. We kunnen dat niet krachtiger dan door het eerbiedig (!) persoonlijk (!) bidden van het “Onze Vader gebed“, dat onze Here Jezus Christus Zijn discipelen en ons voorgehouden en geleerd heeft. Dan gaan we opmerken wat het betekent dat God “eenvoudigen”  wijsheid leren wil in de dagelijkse praktijk van het leven en dat niemand daarvan ook maar één dag uitgesloten wordt, die in vertrouwen bidt en werkt (zie Lukas 11 : 25-30, Jakobus 1 : 5-8).