Keer u af van uw huidige leven(sstijl)…

Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden. (Handelingen 2:38)

De mensen die hebben geluisterd naar de Pinkstertoespraak van Petrus hebben een diepgaande vraag gesteld: ‘Wat moeten wij doen, broeders?’ Petrus geeft een helder antwoord. En met dat antwoord presenteert hij, net als Jezus deed, de werkelijkheid van het koninkrijk van God op aarde. Want het gaat om bekering, een nieuwe visie, een veranderde kijk op het leven onder de hemel. Het huidige leven, waar we zelf centraal staan en God ons eventueel mag helpen, moeten we achter ons laten. Het nieuwe leven, waarin God centraal staat en hij ons in zijn plan wil inschakelen, mogen we omarmen. Deze realiteit wordt werkelijkheid door de heilige Geest. ‘Het koninkrijk is nabij!’

Onze verzuchting: Heer, geef me steeds opnieuw dat ik me afkeer van mijn eigen koninkrijk en me in uw Geest toekeer naar uw koninkrijk…

Ons (dagelijks) bidden hierom en hierbij:

Onze Vader in de hemel
…zo roepen wij U aan in geloof en vast vertrouwen
Uw Naam worde geheiligd

…ook in en door mijn leven(sstijl)
Uw koninkrijk kome
…en worde ook vandaag door mijn inspanning gediend
Uw wil geschiede
…en leer en laat mij mijn eigen wil verzaken
Geef ons (daarom!) heden ons dagelijks Brood (1)
…want ook ik wil (daartoe) Christus ontvangen door Uw Heilige Geest!

(1) Wanneer wij bij deze bede (om ons dagelijks Brood) niet alleen bidden met het oog op het ontvangen van Christus door de Heilige Geest, dan hebben we ons ook in ons bidden (nog) te bekeren! Want Onze Vader wil niet dat wij hem bidden om voedsel en kleding, want Hij weet wel dat wij dit nodig hebben (wanneer wij ons geven aan Zijn koninkrijk) en wil niet dat zijn kinderen zich dáár druk om/over maken en Hem dáárom vragen! (zie o.a. Matteüs 6 : 31-34)

Bron: www.tijdmetJezus.nl – meditatie van 04-10-2016 – Jos Douma. (2)

(2) Gedeelte over het Onze Vader aanvulling van AJ