Wij bidden in Jezus Naam…

Lieve God Vader in de hemel, ik weet zeker dat U mij liefhebt, want ik heb Uw Zoon, mijn Verlosser Jezus Christus lief. In rust en vertrouwen wil ik U nu en altijd getroost bidden.
U wilt mij verhoren en mij geven wat ik bid, niet omdat ik zo heilig en vroom ben, maar omdat ik weet dat U om Uw Zoon Jezus Christus ons graag alles wilt geven en schenken.
In deze Naam kom ik nu tot U en bid. Ik twijfel in het geheel niet aan de verhoring van dit gebed – ik zij wat mijn persoon(-lijkheid) betreft wat ik wil (1) – ja toch ben ik vast en zeker verhoord. Amen.

(1) Hoe ik ook over mijzelf denk en wat ik ook bij en van mijzelf vind – bijvoorbeeld dat ik mij door Uw wet geheel onwaardig en veroordeeld weet – in Jezus Christus weet ik mij een door U aanvaard en geliefd kind, dat elke dag door u wordt gehoord en verhoord.
Bron: Gebeden Luther – Samenstelling en vertaling: H.C. van Woerden – Uitg. De Groot-Goudriaan – Kampen

Uit Psalm 27 (Lees Psalm 27)
(…)
Mag ik niet verwachten (vast vertrouwen! – AJ)
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?!
Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.