Maria, de begenadigde…

Verlossing door het ”zaad van de vrouw”

DE ”BEGENADIGDE”

De verlossing van de mensheid is geen werk van de geslachten. Maar een werk van God. Niet de evolutie baant de weg tot het volkomen geluk. Maar Jezus maakt zalig (volkomen gelukkig). Niet een eerste-rangs-cultuurvolk brengt vrede. Maar de ”Koning der Joden”. Niet uit een wereldstad gaat het ”Licht der wereld” op. Maar uit Nazareth, een onaanzienlijk stadje, verloren onder de duizenden plaatsjes van het Romeinse wereldrijk.

Het ”zaad van de vrouw” zou verlossen. Een moeder zal in geloof neerzien op haar spartelend-kindje-op-schoot, dat haar Zaligmaker is.
Maar geen Vader zal met rechtmatige trots daarbij staan in het besef, dat hij de wereld heeft verlost door de generatie van die zoon.

En die moeder – die gezegende onder de vrouwen – is niet de schoonste, de sterkste, de rijkste. Niets van de grootheid van de wereld is aan haar. Maar zij is de begenadigde, zij heeft genade bij God gevonden (1). Die genade, die de trotse evolutie-mens verwierp. Die genade, waaraan de hoogmoedige kinderen van Abraham geen behoefte hadden. Die genade, welke God alleen aan boetvaardigen en nederigen van hart schenkt.

En daarom is het grootste feit, van de wereldgeschiedenis niet te zoeken in een ”beslissende” veldslag, of een wereldveranderende uitvinding, of in een ”machtige” organisatie, of in een ”indrukwekkende” betoging, maar in een heel simpel gebeuren: Ergens in een oosterse stal heeft een arme vermoeide vrouw een kindje gebaard.
In dat eenvoudige, armelijke, gewone gebeuren is het grootste wonder van de wereld gebeurd: De heilige God, die zondaren zoekt en tot hen afdaalt, ”God, geopenbaard in het vlees”. Het Eeuwige Woord, dat vlees is geworden.

En wilt u nu zien, HOE God wonderen doet? Lees dan eens eenvoudig, zoals Lukas het ons vertelt, wat er gebeurd is. Realiseer u een ogenblik dat simpele gebeuren. Zet eens een ogenblik ál uw theologische en oudheidkundige weetjes opzij. Lees het eens, alsof het een simpel verhaal was, dat u nog nooit had gelezen. Lees het langzaam …. laat ieder woord op u inwerken…

Lees deze woorden zoals opgeschreven in het Lukas-evangelie: klik hier

De Heilige Schrift is daarom zo Goddelijk en zo rijk aan troost, dat zij niet de ontwikkeling van de mensheid roemt, en niet de bevindingen van de vromen napluist, ook geen speculatieve beschouwingen doceert, ja zelfs niet de nadruk legt op de ethica – maar dat zij ons de grote werken van God verkondigt.
Niet de mens – maar God is groot. Híj verlost. Door het ”zaad van de vrouw.” Niet in het algemeen. Maar door het zaad van één eenvoudig meisje: Maria.

Bron: Eva’s dochters – A. Janse (1890-1960) – 1e druk 1923, 2e druk 1975
(1) God vond niet iets in of bij Maria, maar Maria vond genade bij God. Vergelijk dit ook met Genesis 6 : 8.