Voor alles een juiste tijd: Taak van politiek en zorg voor ons genieten…

 „Een wijs mens leeft de geboden van de Koning na en doet alles op de juiste tijd, want hij weet dat voor alles een juiste tijd is.” (Uit Prediker 8)

Een eminent advies van Prediker; als oud-minister (1) kan ik het alleen maar beamen. Doen wat de overheid gebiedt, de wet naleven, geen zorgen maken over wat we niet in de hand hebben, maar doen wat uw hand te doen vindt. Het lijkt eenzelfde boodschap als die van Paulus in de brief aan de Romeinen: „Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt” (Romeinen 13:1, NBV).
(…)
De boodschap van Prediker zal mensen van onze tijd (dan ook) vreemd in de oren klinken. De huidige politiek leeft naar andere regels; gezag moet verdiend worden, de wet veranderd, de wereld verbeterd en het hier en nu is het enige dat telt. En zoals de politiek doet, zo zijn wij; u niet misschien, maar al die anderen. Rusteloos zoekend naar wat anders voelt en beter lijkt, geen macht en gezag erkennend; alles moet kunnen en voor alles is maar één juiste tijd: hier en nu onmiddellijk.
(…)
Het merkwaardige is echter dat de huidige cultuur en Prediker uiteindelijk op hetzelfde uit lijken te komen. Even verder in het hoofdstuk dat wij lazen, zegt Prediker „dat er onder de zon niets beters is voor de mens dan dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet” (Prediker 8:15). En nog weer verder zegt hij: „Geniet het van het leven met de vrouw die je bemint” (Prediker 9:9). Is de boodschap van Prediker dan: doe wat de koning zegt en wat de wet voorschrijft en leef er verder op los?
(…)
De boodschap (van Prediker en van heel Gods Woord – AJ) is dus niet dat wij in gehoorzaamheid aan de wet en de overheid ons leven maar moeten genieten. Dat genieten mag, maar de boodschap is veeleer die van de bede van Franciscus: „Heer, geef mij de berusting om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, geef mij de moed om te veranderen wat ik niet mag aanvaarden, en geef mij de wijsheid om het verschil daartussen te zien.” Die wijsheid dat is weten dat voor alles een tijd is; een tijd om te berusten, een tijd om te vechten, een tijd om te gehoorzamen en een tijd voor verzet. Gelukkig staan we daarbij niet alleen maar mogen ons verzekerd weten van de belofte: „En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld” (Matteüs 28:20).

(1) Uit toespraak van mr. J. P. H. Donner op dinsdag 21 juni j.l. in de Waalse kerk in Den Haag waar iedere derde dinsdag van de maand een residentiepauzedienst wordt gehouden.