Bidden om de Geest

Voor kinderen nog in de moederschoot en zelfs al voor de verwekking van (onze) kinderen mogen we bidden om de Heilige Geest  en zeker weten dat God dit gebed om “Christus wil” verhoren wil!

11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’ (Uit Lukas 11)

U hebt mij gezien in de moederschoot

[Heere God], dat is zoveel gezegd: eer ik nog was, leefde, bewoog en iets kon doen, was U het Heere die op mij zag in het lichaam van mijn moeder. U nam mij als Uw schepsel genadig aan, zorgde teder voor mij en bewaarde mij op wonderlijke wijze. Veel meer doet U dit – o trouwe Mensenhoeder – aan mij, nu ik als een volwassen mens in deze wereld leef, loop, sta, werk en door Uw Woord U ken. Ofschoon het er soms wel heel anders uitziet, en anders schijnt te zijn, en mijn oude Adam, die mij tot aan het graf aan de hals hangt, het tegendeel voelt. Het schijnt slechts zo, het mag zijn zoals het wil, ik stoor mij er niet aan, ik laat mij ook niet in de war brengen, maar houd mij aan Uw Woord: dat U vanaf de moederschoot mijn Heere bent. Dat bedriegt niet en kan niet missen, daarop verlaat ik mij. [Lieve Heere God], maak mijn geloof levend en versterk het, zodat het niet op het zichtbare – wat tegenstrijdig is – ziet, maar op het onzichtbare, wat ik door hoop en geduld verwacht. Geloofd zij U mijn Heere en mijn God in Eeuwigheid. [Amen.]

Maarten Luther: Bibel- und Bucheinzeichnungen, Verg. IVA. 48, 55, 5 – 20
Bron: Gebeden (van) Luther, H.C. van Woerden, Uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen

Voorbeelden van zingend bidden met de (berijmde) Psalmen:

Psalm 25 vers 2 (Oude Berijming)

HEERE, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv’rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
‘k Blijf U al den dag verwachten.

Psalm 119 vers 3 (Oude Berijming)

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken!
‘k Hield dan Uw wet, dan leefd’ ik onbevreesd;
Dan zou geen schaamt’ mijn aangezicht bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar’ geweest,
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s