Onze zondeschuld – erfenis of ziekte?

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. (Uit Romeinen 5)

Toen Adam en Eva met moeite en pijn en verdriet hun kinderen kregen, toen zij het verschil zagen van de door God geplante hof van Eden met de velden en akkers waar zij nu moesten ploeteren voor hun “dagelijks brood” en vooral toen zij opmerkten hoe er ook begeerte, jaloersheid en afkeer in eigen hart en die van hun kinderen heerste, toen beseften ze temeer wat hun eerste zonde had bewerkt: hoe zij toen hun eerdere onschuld op slag waren verloren en ook  welke gevolgen hun eerste zonde voor deze aarde maar vooral ook voor hun eigen nageslacht had. Ze hadden deze aarde en het hele mensengeslacht “opgescheept” met een erfenis, die door geen mens meer ongedaan kon worden gemaakt…

Opgemerkt: Bovenstaande werd geschreven mee n.a.v. het artikel “Schuldhulp voor gereformeerden – in gesprek met Mattias Rouw en Peter van Dijk over een nieuw boek” in Protestants Nederland No. 3 | Maart 2017.

Bron afbeelding: De-OK-vrouw-zonder-tekst: Blog | Wandel met God

(…) 12 Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. 13 Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was; alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. 14 Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al begingen ze met hun zonden niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou. 15 Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. 16 Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. 17 Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. 18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. 19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. 20 En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. 21 Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer. (Uit Romeinen 5)

De-OK-vrouw-zonder-tekst - Blog Wandel met God