Verdrukkingen en vervolging

10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.
(Matteüs 5 : 10-12, NBG)

Geluk draagt

Een extra en persoonlijk accent krijgt Jezus’ woord over de vervolgden. Hij spreekt daar breder over wanneer vers 10 wordt uitgewerkt in de verzen 11-12. Het lijkt wel alsof er niets mooiers is dan om Jezus vervolgd en gesmaad te worden: „Verblijdt u en juicht: uw loon is groot in de hemel. Zo hebben ze immers de profeten voor u vervolgd”. Waarom is dit een bemoediging? Stemt het niet somber dat er maar geen eind komt aan tegenwerking en laster? Maar er komt juist wel een eind aan. De profeten zeiden dat de verlosser eens zou komen. En uit haat tegen de komende verlosser werden zij vervolgd. Nu komt eindelijk de beloofde verlosser: de haat die dan losbarst bewijst dat wij bij Jezus aan het goede adres zijn. Zijn naam mag belasterd worden, maar dat doet ons juist voelen dat hier eindelijk de beloofde voor ons staat. De satan die het leek gewonnen te hebben in het paradijs gaat wel te keer tegen Hem, maar nu Hij is gekomen is het bijna beslecht. De winter is vrijwel voorbij, jubelt: de zomer keert terug!
Jezus beveelt de blijdschap, ook in vervolging. Het lijkt vreemd: wie kan er blij zijn op bevel en dan zo! Zijn bevel laat echter voelen dat de overwinning zeker is. De veldheer die de troepen oproept om een vreugde gejuich aan te heffen, is zeker van zijn zaak. Er mag nog gevochten worden, maar de vlaggen zullen wapperen. Het bevel vraagt vertrouwen. In Jezus en in zijn woord. Zoals ook de zaligsprekingen geloof vragen. Jezus verandert ons leven niet achter onze rug om. Hij spreekt ons aan met beloften. Is dat geen oponthoud? Nee, want hoe zouden mensen gelukkig kunnen zijn wanneer zij niet eerst de verkrampte houding van het ongeloof weer kwijt raken?

Bron/Bestellen: De Bergrede – reisgids voor christenen (Dr. Jacob van Bruggen)

Dit boekje is een aanrader voor persoonlijke Bijbelstudie, maar ook geschikt voor gezamenlijke bestudering en bespreking op een Bijbelkring of met een catechese-groep. Het kan heel goed gelezen worden als voorbereiding op of naast het werkje “Navolging” van Dietrich Bonhoeffer. Dit boekwerkje is wat moeilijker toegankelijk en vergt meer van de lezer(s) dan het boekje van dr. Van Bruggen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s