Waarom het spreken van Gods Woord over de hel (ook) serieus valt te nemen…

Vanwege onze zonden

10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 11 Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen; voor God echter is ons bedoelen openbaar en, naar ik hoop, is het ook in uw geweten openbaar.
(Uit 2 Korintiërs 5)

‘Die Zich Zelf heeft overgegeven voor onze zonden’ (Galaten 1:4, weergave DB 1545).

(…) Vraagt u: door welk middel wij van onze zonden verlost moeten worden? Dan antwoordt Paulus: ‘De Man, Jezus Christus, Zoon van God, heeft Zichzelf voor ons overgegeven’ (vgl. Galaten 1:4). Deze voortreffelijke en vertroostende woorden zijn ook al gesproken in het Oude Testament: namelijk, dat onze zonden op geen andere manier weggenomen kunnen worden dan door de dood van de Zoon van God, Die Zichzelf heeft overgegeven (vgl. o.a. Jesaja 53:5).

Alleen door zulke machtige woorden kan het pausdom, tezamen met alle andere godsdiensten en religies, die op werken en verdiensten gegrond zijn, neergeworpen worden. Want als wij zelf voor onze zonden zouden kunnen betalen, waarom zou het dan nodig zijn geweest dat Gods Zoon daarvoor werd overgegeven? Omdat Hij echter voor de zonde werd overgegeven, zullen wij onze zonden niet door onze werken kunnen vereffenen. Hieruit volgt: onze zonden zijn zo groot, oneindig en onoverwinlijk dat het voor de hele wereld onmogelijk is ook maar voor één zonde te betalen.

Het is juist de hoogte van de prijs, namelijk het bloed van de Zoon van God, dat ons voldoende duidelijk maakt dat wij voor de zonde geen genoegdoening kunnen verschaffen en de zonde niet meester kunnen worden. De kracht en de macht van de zonde wordt bijzonder goed aangetoond door de woorden: ‘Die Zichzelf heeft overgegeven voor onze zonden’ (vgl. Galaten 1:4).

Wij geven weinig om de zonde en minachten die als een nietig ding. Ja, ook als het geweten ons aanklaagt, denken wij nog dat de zonde nooit zo groot is of wij kunnen die wel door een of ander werk of door verdienste goedmaken.

Als wij echter letten op de onmetelijke grootte van de voor de zonde betaalde prijs, dan zal blijken dat de kracht en macht van de zonde zo groot zijn, dat geen werk van enig mens tot betaling van de zonde voldoende is. Het was nodig dat de Zoon van God voor de zonde werd overgegeven.

Wie daar goed over nadenkt, begrijpt dat het woord ‘zonde’ de eeuwige toorn van God en het gehele rijk van de satan omvat en dat de zonde geen lichte zaak is.

Maarten Luther: In epistolam S. Pauli ad Galatas Commentarius, (1531) 1535, vgl. WA 40.1, 83, 23 – 84, 24

Bron: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden? Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van het e-mailadres info@maartenluther.com en van de website: www.maartenluther.com (contact op de homepage)