Onbekommerd…

De natuur van het geloof is, dat het onbekommerd doorgaat tussen leven en dood, tussen eer en schande, tussen rijkdom en armoede.

Bron: Maarten Luther –  WA 24, 250, 29-31 – www.maartenluther.com

De bekende natuur/vogelliefhebber Jac. P. Thijsse (m.n. bij velen bekend vanwege de Verkade-albums, waarin hij de rijkdom van de Nederlandse natuur ons met woorden voor ogen heeft geschilderd) gebruikte als ex libris een pentekening van een groepje zingende spreeuwen (1) (met vrolijk klapperende vleugels) in een ruig (nog winters?) wilgenlandschap met daaronder het woord: Onbekommerd.

Ex-libris - JacPThijsse 3

4 Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
5 Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.
6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles,
door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat,
zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Uit Filippenzen 4

(1) Wie kent niet de spreeuw? Een lawaaierige flierefluiter, die als een vrolijke vagebond door onze straten zwiert. De spreeuw leeft een gedeelte van het jaar in een grote groep, dat is de denkbeeldige locatie waar de muziek begint: Een grote spreeuwenzwerm, waar zich twee spreeuwen uit losmaken, samen een nest bouwen, eieren leggen, jongen opvoeden, en uiteindelijk vliegen de jongen uit en voegen zich weer bij een zwerm.
De spreeuw was de favoriete vogel van Jac. P. Thijsse, en daarom bestaat sinds enkele jaren de Heimans en Thijsse Prijs, die elke twee jaar wordt uitgereikt, uit een bronzen beeldje van een spreeuw.
(Bronheimansenthijssestichting.nl/spreeuwensuite)