Categorie archief: Wetenschap

‘Het Woord van God kan niet gebroken worden’*…

‘Zo staat er ook geschreven: “De eerste mens, Adam, werd een levend aards wezen.” Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen

‘Iedereen kan zich Erasmus toe-eigenen’…

‘Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woorden niet kunt aanhoren. Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Wetenschap | Een reactie plaatsen

Onverschilligheid voor het verschil…

‘God sprak: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; (…) En God schiep de mens als zijn beeld; als beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. (…)’ (Uit/naar Genesis … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen

De grootmoederhypothese…

‘Ook oudere vrouwen hebben zich ingetogen te gedragen – sober, waardig en bezonnen, net als de oudere mannen – ze mogen niet kwaadspreken of verslaafd zijn aan wijn. Ze moeten goede raad weten te geven, en de getrouwde jonge vrouwen … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen

Geweld in de (hoofd)stad…

‘Laten we ernaar jagen de Heer te kennen‘ (Naar Hosea 6 : 3) Geciteerd: Luister naar de woorden van de HEER, Israëlieten! De HEER voert een geding tegen de inwoners van dit land, want ze kennen geen eerlijkheid meer en … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen

De Bijbel – het Boek van de Heilige Geest

‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn weg’ (Psalm 119 : 105, weergave DB 1545) Geciteerd: Het verstand is ook een licht – en een mooi licht! Maar de weg en de voet die … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen

‘Het Woord van God ingejaagd’…

‘En het zal geschieden dat het gerucht te verstaan, enkel beroering wezen zal.‘ (Jesaja 28 : 19) Geciteerd: Ik heb mijn theologie niet in één keer geleerd, maar ik heb steeds verder en verder onderzoek moeten doen. Mijn aanvechtingen hebben me … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen

Mozes, Socrates, Plato en ‘de ziel’…

(…) 8 De wet van de HEER* is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. 9 De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen

‘Al mijn bronnen zijn in U’*…

‘Verkrijg wijsheid, verkrijg verstand; vergeet niet, en wijk niet van de redenen van mijn mond.‘ (Spreuken 4 : 5) (…) 13 De mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen

Een meanderende rivier van God…

(…) 10 U zorgt voor het land en bevloeit het, u maakt het vruchtbaar, vol water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt U het: 11 U doordrenkt de voren en effent de … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen