De enige Arts – Uw Schepper

Heere Jezus Christus, U bent de enige Arts van het verwonde geweten. Wij, arme zondaren, hopen op Uw goedheid en genade en belijden U van de kwade boom van ons hart, met al zijn wortels, takken en vruchten, ook met al zijn krommingen en grillige vormen – die U al weet en kent – met onze meest geheime begeerten en gedachten of met uiterlijke woorden en werken. We bidden zo goed we kunnen – als het tenminste bidden mag heten – dat U genadig ons harde hart wilt zacht maken, voor het oude een nieuw geven, daarbij een nieuwe Geest schenken. Ons hart met het water van Uw hemelse genade, vanuit de waterbron van Uw Geest begieten en nat maken. O geef dat het inwendige gif en sap van het vlees er aan onttrokken wordt, dat de oude mens zijn gang niet meer kan gaan, en onze harten niet eeuwig doornen en distels voor de hel zouden voortbrengen (1), maar geestelijke vruchten in gerechtigheid en heiligheid tot het eeuwige leven.  Amen.

Maarten Luther: Betbüchlein, 1522, Verg. W.A.10.2, 471,7-20

Almachtige God, hemelse Vader, Schepper van hemel en aarde, hoewel we het bidden tot U niet waardig zijn, toch maakt Uw grote genade en onze nood, dat we steeds meer redenen hebben dat we zonder ophouden tot U bidden. We scheppen moed uit Uw almacht en goedheid, waardoor er niets is dat U ons niet zou kunnen geven. Het is U nooit te moeilijk of te veel de gelovigen Uw goedheid te bewijzen. Daarom, almachtige Schepper, eeuwige goede God, hemelse Vader, maak ons levend in U en geef ons Uw lieve Zoon Jezus Christus, onze Heiland, door de Heilige Geest, in een waar geloof van harte te belijden, waardoor we het eeuwige leven hebben. [Amen.]

*

Maarten Luther: Betbüchlein, 1522, Verg. W.A. 10.2, 471,21 – 472, 3

Bron:  Gebeden – Luther: @2010 Uitgeverij De Groot Goudriaan – Kampen

(1) Voor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten, en het zal de Here zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden.  (Jesaja 55 : 13)