De heiligen in het hart zien…

…lees de Psalmen en vooral: leer ze meezingen!

In de inleiding bij de vertaling van de Psalmen uit het Hebreeuws (o.a. 1528 en 1545) is de vaak geciteerde uitspraak van Luther te vinden: ‘In de Psalmen zie je de heiligen in het hart.’ Hieronder is de bekende uitspraak binnen de originele context weergegeven:

“Het menselijk hart is als een schip op een onstuimige zee, dat de stormwinden vanuit de vier hoeken der aarde voortdrijven. Hier komt een windstoot van vrees en zorg voor naderend ongeluk. Daar is een windvlaag van kwelling en droefheid om onheil dat is gekomen. Hier waait een wind van ongegronde hoop en verwachting op toekomstig geluk. Daar blaast er één van zekerheid en vreugde in tegenwoordige goederen.

Deze stormwinden leren ons echter ernstig spreken, het hart openen en het tot op de bodem [voor God] uitstorten. Want wie in angst en nood zit, spreekt heel anders over ongeluk, dan hij die in vreugde leeft en daar geen last van heeft. En wie in vreugde leeft, spreekt en zingt heel anders over vreugde dan hij die in angst en vrees zit. Het gaat niet van harte – zoals men zegt – als een bedroefde moet lachen en een vrolijke moet huilen. Dat wil zeggen: hij kan het niet echt uit de grond van zijn hart doen.

Waar is dit oprechte spreken te midden van allerlei stormwinden beter te vinden dan in de Psalmen? Waar vind je heerlijker woorden van vreugde dan in de Lof- en Dankpsalmen? Daar zie je alle heiligen zó in het hart, alsof je in een prachtige bloementuin mag wandelen – ja als in de hemel! Je ziet daar heerlijke en schone bloemen groeien van allerlei schone en heerlijke gedachten tot God vanwege Zijn weldaden.

Andersom: waar vind je diepere woorden van verdriet, ellende en smart dan in de Klaag- en Boetpsalmen? Daar zie je opnieuw alle heiligen in het hart, maar nu als in de dood, ja als in de hel. Hoe duister en donker is het daar vanwege de bedroefde aanblik van de toorn van God? Zo ook, als de heiligen over vrees en hoop spreken, gebruiken zij zulke woorden die geen schilder zo zou kunnen afschilderen. Geen Cicero (1), of de meest welbespraakte mens, zou het beter kunnen uitbeelden.”

Maarten Luther: Bibel 1545. Luthers Vorrede auf den Psalter, vgl. WADB 10.1, 101, 34 – 103, 19
(1) Cicero: Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.) was een beroemde Romeinse redenaar, politicus, advocaat en filosoof.

Bron:  www.maartenluther.com