Categorie archief: Politiek

Vervolging van broeders en zusters…

‘Zij zullen u uit de synagogen werpen; ja, de ure komt, dat een iegelijk die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen.’ (Johannes 16 : 2) Als God me in zonden zou willen laten vallen, dan zou … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek | Een reactie plaatsen

Het profetische ‘strafambt’ in gezin en gemeente…

Die niet terugschold, toen Hij werd uitgescholden, niet dreigde, toen Hij leed, maar het overgaf aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt. (1 Petrus 2 : 23, weergave DB 1545) Schelden en dreigen? Nu zou je kunnen zeggen: ‘Wat? – heeft Christus … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek | Een reactie plaatsen

Echt getrouwd…

“Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.” (Markus 10 : 9) (oftewel hoe ben je pas echt gehecht in/door de echt*) * Geciteerd: Of je nou doodmoe na een enerverende trouwdag het huwelijksbed bestijgt of na een dagje … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Politiek | Een reactie plaatsen

Onze voorgangers niet ‘op een schild heffen’!*

‘Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek | Een reactie plaatsen

De Bijbel – het Boek van de Heilige Geest

‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn weg’ (Psalm 119 : 105, weergave DB 1545) Geciteerd: Het verstand is ook een licht – en een mooi licht! Maar de weg en de voet die … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen

‘De wijsheid die van boven is’…

‘Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vreze en beven, in eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus. (…) En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als die weet dat ook uw eigen Heere … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Politiek | Een reactie plaatsen

‘Het Woord van God ingejaagd’…

‘En het zal geschieden dat het gerucht te verstaan, enkel beroering wezen zal.‘ (Jesaja 28 : 19) Geciteerd: Ik heb mijn theologie niet in één keer geleerd, maar ik heb steeds verder en verder onderzoek moeten doen. Mijn aanvechtingen hebben me … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen

‘Heel Israël zalig’ – ‘Steen des aanstoots’ voor ‘de Kerk’?

(…) 25 Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Politiek | Een reactie plaatsen

‘Nederlands Hervormd’* dromen…

(…) 6 Toen de profetie de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. 7 En hij liet in Nineve omroepen: ‘Volgens bevel van … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek | Een reactie plaatsen

Mozes, Socrates, Plato en ‘de ziel’…

(…) 8 De wet van de HEER* is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. 9 De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen