Categorie archief: Politiek

Dankdag en ‘de vuisten van Job’…

‘Zie van den hemel af, en aanschouw van Uw heilige en Uw heerlijke woning; waar zijn Uw ijver en Uw mogendheden, het gerommel Uws ingewands en Uwer barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze Vader, want … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek | Een reactie plaatsen

Waarom Luther nog aan het Woord laten… (II)

‘Moge God, Die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.‘ (Romeinen 15 : 13) [Brieven van Luther*, 1522] Het … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Politiek | Een reactie plaatsen

Vervolging van broeders en zusters…

‘Zij zullen u uit de synagogen werpen; ja, de ure komt, dat een iegelijk die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen.’ (Johannes 16 : 2) Als God me in zonden zou willen laten vallen, dan zou … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek | Een reactie plaatsen

Het profetische ‘strafambt’ in gezin en gemeente…

Die niet terugschold, toen Hij werd uitgescholden, niet dreigde, toen Hij leed, maar het overgaf aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt. (1 Petrus 2 : 23, weergave DB 1545) Schelden en dreigen? Nu zou je kunnen zeggen: ‘Wat? – heeft Christus … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek | Een reactie plaatsen

Echt getrouwd…

“Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.” (Markus 10 : 9) (oftewel hoe ben je pas echt gehecht in/door de echt*) * Geciteerd: Of je nou doodmoe na een enerverende trouwdag het huwelijksbed bestijgt of na een dagje … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Politiek | Een reactie plaatsen

Onze voorgangers niet ‘op een schild heffen’!*

‘Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek | Een reactie plaatsen

De Bijbel – het Boek van de Heilige Geest

‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn weg’ (Psalm 119 : 105, weergave DB 1545) Geciteerd: Het verstand is ook een licht – en een mooi licht! Maar de weg en de voet die … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen

‘De wijsheid die van boven is’…

‘Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vreze en beven, in eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus. (…) En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als die weet dat ook uw eigen Heere … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Politiek | Een reactie plaatsen

‘Het Woord van God ingejaagd’…

‘En het zal geschieden dat het gerucht te verstaan, enkel beroering wezen zal.‘ (Jesaja 28 : 19) Geciteerd: Ik heb mijn theologie niet in één keer geleerd, maar ik heb steeds verder en verder onderzoek moeten doen. Mijn aanvechtingen hebben me … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen

‘Heel Israël zalig’ – ‘Steen des aanstoots’ voor ‘de Kerk’?

(…) 25 Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Politiek | Een reactie plaatsen