Boven de omstandigheden…

Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.
(Filippenzen 4: 13)

Alle dingen
Als u/jij deze tekst van Paulus zo los leest, zou je deze kunnen opvatten als een oproep om geen belemmering in iets of iemand te zien. Alles is mogelijk door Christus, dus: laat je door niets of niemand tegenhouden. Je kunt de wereld aan…
Toch is dat niet wat Paulus bedoelt. Met het alle dingen verwijst hij naar de verschillende omstandigheden waarin hij zich heeft bevonden. In de verzen ervoor schrijft hij:
11 want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. 12 En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden.
13 Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft (letterlijk: die mij steeds kracht toedient).
Hij schrijft dus dat hij tijden heeft gehad waarin hij vernederd werd, maar ook tijden dat hij succesvol was. Tijden dat hij nauwelijks te eten had, maar ook tijden van rijkdom en overvloed. In alle dingen, In ál die omstandigheden, is voor hem iets mogelijk. Maar wat?Het antwoord staat in vers 11. Hij heeft geleerd om tevreden te zijn in alle omstandigheden. (…)

Christelijke tevredenheid
Vers 13 maakt het verschil tussen de christelijke tevredenheid van Paulus en de heidense tevredenheid duidelijk. De Stoïcijnen bijvoorbeeld zeiden: “probeer tevreden te worden door de kracht van je eigen wil en je eigen inspanning”. Paulus zegt: “Ik kan tevreden zijn in alle omstandigheden door Jezus Christus die mij steeds kracht toedient.”
Bij de Stoïcijnen moeten wij sterk worden en naar God omhoog klimmen. In het christendom zijn wij zwak, maar komt de kracht van Boven (1), van God naar ons toe. Dit laatste is uiteindelijk het grote verschil tussen het christelijke geloof en praktisch elke andere religie of filosofie.

Hoe verkrijg je het?
Allereerst blijf geloven en vertrouwen dat Jezus Christus bij u en jou is in elke situatie van ons leven en dat Hij ons de kracht wil en zal geven om staande te blijven in het geloof. Hoe lastiger of zwaarder de omstandigheden, des te meer (geloofs)kracht zal Hij ons toedienen.
Paulus schrijft dat hij dit geleerd heeft (vers 11). Wat hij na zijn bekering in geloof steeds weer heeft willen aanvaarden, daarvan heeft hij mogen zien en ervaren dat het ook werkelijk zo is. Wij mogen dan ook de tijd nemen om deze les ons eigen te maken. Blijkbaar is het een geloofswaarheid die we gedurende ons leven (en juist tijdens moeilijke omstandigheden) zullen leren. Wanneer we verbonden zijn met de Here Jezus en met zijn gemeente (2), blijven we gelovig op Hem vertrouwen in welke omstandigheden we ook (dreigen te) geraken en (daadwerkelijk) verkeren.

Bron: Ingekorte en ietwat bewerkte “Meditatie” van dr. M. Dubbelman (Giessenburg) in Ecclesia, nr 2 – januari 2017.

(1) (…) 8 Maar vervolgens zegt Mozes: ‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart’ – en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is dicht bij u. 9 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. (…) (Uit Romeinen 10)
(2) Laten we bij onze verbondenheid en gemeenschap met onze Heer Jezus Christus de verbondenheid en gemeenschap met Zijn Lichaam, de gemeente(n), dus die met onze broeders en zusters (de Kerk, plaatselijke, wereldwijd en van alle eeuwen!) niet veronachtzamen en uit ons oog en hart verliezen. Zie en neem als voorbeeld de dankbetuigingen zoals we die vinden in Paulus brieven!

Wien heb ik in den hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer ?
Wat kan op aarde mij bekoren ?
Alleen bij U wil ik behoren.
Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wien ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.
(Psalm 73 : 10, berijmd, OB)

15 Maar zou ik spreken als zij (de ongelovigen),
ik pleegde verraad aan Gods kinderen!

(Uit Psalm 73, NBV)

 paulus-in-de-gevangenisPaulus in de gevangenis – Schilderij van Rembrandt