Elkaar aanbevelen bij en toevertrouwen aan God…

Woorden van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945):

Vanaf het eerste ontwaken tot het inslapen moeten wij andere mensen geheel en al bij God aanbevelen en aan Hem toevertrouwen, en uit onze zorgen voor de ander een gebed voor hem of haar (hen) laten ontstaan.

Opgemerkt: Laten we dan (bijvoorbeeld) aan het begin van de dag alvast zo met en voor elkaar – in “de binnenkamer” – bidden:

Onze Vader in de de hemel,
dat Uw Naam in en door al ons doen en laten worde geheiligd,
dat Uw Koninkrijk kome en worde gediend
ook met en door al onze manieren van werken en ontspannen,
dat Uw wil alle eerbied en ruimte krijgt in onze levens,
net zoals dat volmaakt in de hemel het geval is,
Schenkt U ons allen dáárom en dáártoe ook vandaag weer
ons dagelijks Brood (=de Kracht van Christus door de heilige Geest)
en omdat wij geloven en belijden dat U ons ook nu weer Christus schenkt,
weten wij onze schuld(en) weer vergeven en
vergeven wijzelf ook ieder die ons iets schuldig is.
Leid ons niet in verzoeking Heer, maar verlos ons uit alle macht van de boze.
Alles in ons leven en in Uw schepping komt van U en behoort U toe:
Het Koninkrijk, de Kracht, en alle Heerlijkheid. Tot in eeuwigheid!
Amen.

dietrich-bonhoeffer-guten-machten

dietrich-bonhoeffer-gedenksteen