Categorie archief: Geschiedenis

Mijn zoon, geef Mij je hart…

God draagt Zijn schepping op Zijn hart. Citaat 1:  ‘De grootste, moeilijkste afstand die een mens kan afleggen, is in feite de kleinste, zo’n 20 à 30 cm: van zijn hoofd naar het hart. Om die te overbruggen moet je … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

Geloof hoop en liefde…

‘Velen zeggen van mijn ziel: Zij heeft geen heil bij God’ (Psalm 3:3, weergave DB 1545). Door lijden tot heerlijkheid (…) “Altijd scherp ik u in en herinner ik u eraan dat de woorden van de Heilige Schrift, woorden van … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin | Een reactie plaatsen

Onze Heer en Redder…

(…) 1 Geliefde broeders en zusters, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Met beide wil ik u tot een helder inzicht brengen, 2 en wel door u te herinneren aan de woorden die de ​heilige​ profeten … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

Die u in alle waarheid leidt…

(…) 12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; 13 maar wanneer Hij komt, de ​Geest​ der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis | Een reactie plaatsen

Wonderlijke verhoring van gebeden…

Na schuld belijden en lofprijzing… (…) 1 Overmand door verdriet barstte ik in tranen uit, en snikkend bad ik: 2 ‘Heer, u bent ​rechtvaardig, alles wat u doet is ​rechtvaardig. Al uw daden getuigen van uw ​barmhartigheid​ en trouw. U … Lees verder

Geplaatst in Diversen, Geschiedenis, Israël | Een reactie plaatsen

De mens en de goedertierenheid van God…

(…) 6 HEER, hoog als de hemel is Uw ​liefde, tot in de wolken reikt Uw trouw, 7 Uw ​gerechtigheid​ is als de machtige bergen, Uw ​rechtvaardigheid​ als de wijde oceaan: U, HEER, bent de redder van mens en dier. … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen

Door mensen bewerkte eenheid…

(…) 4 Want wanneer de een zegt: Ik ben van ​Paulus; en de ander: Ik van Apollos; zijt gij dan niet (onveranderde) mensen? 5 Wat is dan Apollos? Of wat is ​Paulus? ​Dienaren, door wie gij tot geloof gekomen zijt, … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis | Een reactie plaatsen