Categorie archief: Geschiedenis

De strijd om een rein hart…

(…) 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin | Een reactie plaatsen

De ultieme eredienst?

Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt: “Kijk, iets nieuws”, dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. De vroegere generaties zijn vergeten, en ook de komende zullen weer worden … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis | Een reactie plaatsen

Over (nog) recht op het ‘beloofde land’ gesproken… (II)

(…) 25 Ik, ík ben het, Die omwille van Zichzelf je ​misdaden​ tenietdoet en je ​zonden​ vergeet. 26 Breng Mij mijn tekortkomingen in herinnering, laten we samen tot een uitspraak komen, en voer zelf het woord om je zaak te … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël | Een reactie plaatsen

In onze slavernij heeft God ons niet verlaten…

(…) 8 En toch heeft de HEER, onze God, onlangs Zijn erbarmen getoond door een deel van ons volk te laten ontkomen, en door ons een houvast te geven in zijn ​heilige​ plaats. Onze God heeft onze ogen doen oplichten … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin | Een reactie plaatsen

De Heer regeert, volken beef…

(…) 1 De HEER is ​koning​ – volken, beef! Hij troont op de ​cherubs​ – aarde, sidder! 2 Groot is de HEER op de ​Sion, verheven is Hij boven alle volken. 3 Uw naam moeten zij loven, zo groot en … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen

Losgekocht met Zijn bloed… (II)

1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon… (Uit Hebreeën 1) Wat dunkt u van de Christus – … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Dubieuze posten – Salomo…

29 En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand, en een wijd begrip van ​hart, zoals zand, aan de oever van de zee. (1 Koningen 4 : 29) Wij weten allen, hoe de „de zorgen en rijkdom en de genoegens … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen