Goede vrijdag: ‘merkwaardige dag’!

Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid – zegt de HEER van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. Maar voor jullie die ontzag voor Mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen. Dan vertrappen jullie de wettelozen; op de dag die Ik voorbereid, zullen zij niet meer zijn dan stof onder jullie voeten – zegt de HEER van de hemelse machten.
(…) Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur Ik jullie de profeet Elia, en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen.‘ (Uit Maleachi de verzen 19-21 en 23-24)

Geciteerd 1: Wat een merkwaardige dag, waarop tegelijk geslagen en gespaard wordt vertrapt en gedanst, gehuild en gejubeld! Wat een merkwaardige dag, die branden zal zoals een oven brandt en die tegelijk ook zal lichten als de zon! –

Daarmee zijn we gekomen aan een punt waar wij niets meer hoeven uit te leggen: dat doet vanaf nu een Ander. Christus heeft namelijk herhaaldelijk over dit laatste hoofdstuk uit het Oude Testament gesproken. Daaruit kunnen wij opmaken dat Hij deze verzen bijzonder belangrijk vond. Wij bladeren een klein eindje verder, tot wij in het Nieuwe Testament komen…

Geciteerd 2:  In Maleachi staat, dat Elia nog komen moet voor die verschrikkelijke dag; Christus zegt, dat Elia al gekomen is (Marcus 9 : 11-13); bijgevolg was Johannes de Doper de man “aan wie zij gedaan hebben al wat ze gewild hebben.

Die grote verschrikkelijke dag is dus de dag van Jezus Christus. Het is de dag, welke Zacharias ziet, en de grijze Simeon, het is de dag, die de Doper vlakbij ziet! De dag waar alle vingers der eeuwen heen wezen en waarop alle Boden van Amos tot Maleachi doelen, is de dag van Christus. Nog nauwkeuriger gezegd: De dag waarop tegelijk geslagen en gespaard wordt, vertrapt en gedanst, gehuild en gejubeld, die branden zal als een oven en die stralen zal als de zon, kan dat een andere dag zijn, dan juist de – Goede Vrijdag?

Toen heeft de aan het einde van het Oude Testament tot slaan opgeheven vuist geslagen op Hem van Wie wij nu zingen: “Lijdt Hij die smaad, die slagen? Ja, ik kost Hem die slagen. Ik sloeg Hem al die wonden.” Toen is de banbliksem van het Goddelijk gericht ingeslagen, maar zie, vóór hij de aarde bereikte, heeft hij Zijn hoofd getroffen.

Zo nauw neemt God het met de rechtvaardigheid in de hemel en op de aarde, en zo nauw neemt Hij het tegelijkertijd met Zijn liefde, dat Hij, om de aarde niet te moeten slaan, de slag liever Zelf krijgt, de neersuizende vuist liever Zelf opvangt, en Hem slaat, Die van eeuwigheid af bij Hem is.

Geciteerd 3: Nog slechts één onderdeel van het beloftewoord van de Bode is nog niet in vervulling gegaan: dat is het woord over het jonge vee, dat huppelen zal van vreugde over zijn bevrijding. Dit woord wijst over de Goede Vrijdag heen naar nog een andere dag, die God zal doen aanbreken; dat zal de laatste, “de jongste dag” zijn, de dag der voleinding…

Geciteerd 4: Ook het laatste boek van het Nieuwe Testament heeft een laatste woord. Dat luidt aldus: “Kom Here Jezus! De genade van onze Here Jezus Christus zij met u allen! Amen.” (Openbaring 22 : 20-21)

Bron citaten: ‘De zeven gesprekken van Maleachi’ ‘Het zevende gesprek  “Zie de dag die komt!“‘ – door dr. Walter Luthi (1)

(1) Walter Lüthi (1901-1982) was een Zwitsers zielzorger en predikant.

Bron afbeelding: Knowing-Jesus.com

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s