Wraakpsalmen en onze solidariteit…

Preek van Dietrich Bonhoeffer over Psalm 58 (gehouden in 1937!)

Kern van de preek: (…) dan het andere: wie God aanroept op de vijand te wreken, die ziet daarmee af van zijn eigen wraak. Wie zichzelf wil wreken weet niet met wie hij van doen heeft, die wil zijn zaak nog zelf in handen nemen. Wie echter de wraak alleen aan God overlaat, die is bereid zelf te lijden en te dulden, zonder wraak, zonder ook maar te dénken aan eigen wraak, zonder haat en zonder tegenspraak; die is zachtmoedig, vredelievend, die heeft zijn vijanden lief. Voor hem is Gods zaak belangrijker geworden dan zijn eigen lijden. Hij weet: God zal overwinnen. ‘Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here’ (Romeinen 12:19).

Wie de levensloop van Dietrich Bonhoeffer kent en de ontwikkelingen in Hitler-Duitsland voor en tijdens WO II , die begrijpt welke strijd deze man heeft moeten voeren om zich aan deze belijdenis in bovenstaande woorden te houden. Dat is hem een tijd lang ook niet goed af gegaan. Toch zal hij deze goede belijdenis later in de gevangenis weer helemaal “de zijne” maken en dat verwoorden in zijn meditaties en o.a. ook in zijn na WO II zo bekend geworden gedicht “Van goede machten” (Liedboek, gezang 398)

Lees de preek over wraakpsalm 58 in zijn  geheel:
– Preek van Bonhoeffer (1937) over (wraak)Psalm 58
Zie verder bijvoorbeeld ook:
– Distantiëren of (eerst) identificeren?

Dietrich Bonhoeffer geciteerd – sprekend over vreemdelingschap (bron: zie hieronder):

Liever Gods rechten dan de mensenrechten vernemen, erkennen en zien. Liever Gods geboden dan de aanspraken van de mensen; daarvoor moet de ziel alles opofferen. Als dit verlangen naar God over ons komt, dan lijdt de ziel, dan ligt ze op de grond, dan verdwijnen alle mooie beelden. Wie als pelgrim naar het land van belofte gaat, vraagt niet naar stof en zweet en wonden die hem bedekken, nee, hij vraagt alleen naar het doel.

Bron: Mijn ziel keert zich stil tot God – Meditaties bij de Psalmen