Taak van theologie voor de gemeente

Bedoeling is deze pagina nog verder uit te werken met name aan de hand van wat professor K.J. Popma over de taak van de theologie geschreven heeft.

Voorlopig:
Prof. K.J. Popma beschrijft theologie (hier even wat kort en vrij weergegeven – AJ) als een wetenschap, die predikanten en gemeenteleden de hulp(middelen) dient aan te reiken om in de gemeente van God, persoonlijk en met elkaar Gods Woord goed te kunnen lezen. Deze wetenschap dient ieder te helpen de Bijbel beter te kunnen begrijpen bij wat het gelezen/beluisterde Woord van God te zeggen had in het verleden en wat het te zeggen heeft in het heden bij de keuzes die (dagelijks) gemaakt moeten worden in het leven  van de leden van de gemeente in gezin, in de gemeente van Jezus Christus en in de huidige samenleving.

Aan deze taak van de theologie, zoals beschreven door professor Popma, heeft m.i. bijvoorbeeld Dietrich Bonhoeffer met zijn werkjes “Navolging” (vooral geschikt/bedoelt voor predikanten) en daarnaast “Gemeenschapsleven” en “Bidden met de Psalmen” (ook voor de “gewone” gemeenteleden goed toegankelijk)  op een voortreffelijke manier inhoud gegeven.

Persoonlijke notitie AJ:  Een uit de Bijbel afgeleide theologie (als leer) is natuurlijk niet zomaar gelijk aan “de gezonde leer” zoals we die vinden in Gods Woord en uit de Bijbel afgeleide theologische opvattingen (leerstellingen) blijken natuurlijk niet altijd te stroken met wat we in de Bijbel vinden. Niet wij moeten God “redden” of “bijstand bieden” met of door onze theologie en ons redeneren over God en Hem een dienst bewijzen door Hem daarmee te vrijwaren van verkeerde gedachten en beschuldigingen. Het is God die ons De Weg wijst en redt door Zijn Woord, wanneer we eerbiedig luisterend en lezend en biddend omgaan met de Bijbel, het levende Woord, waarin God in Christus als de Levende God ons ontmoeten wil en nabij is en toespreekt en zo door de Heilige Geest ons leiding geeft in het leven van iedere dag. Ons leven is dankoffer en eredienst aan God voor alles wat Hij ons in Christus geschonken heeft en schenkt. Daarin wordt alles wat Hij ons, zijn kinderen(!), in dit leven toe schikt, in vertrouwen en onder lof- en dankzegging aangenomen uit zijn Vaderhand. Dit alles gebeurd en gaat natuurlijk niet zonder moeite en struikeling vanwege de voortdurende en somtijds heftige strijd tegen onze oude mens, de wereld en de duivel. (Romeinen 12 : 1-2, Psalm 50 : 14 en 23, 1 Thess. 5 : 16-18, 2 Tim. 4 : 7)

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s