Uitspraken en stellingen over de christelijke gemeente

Wie in de christelijke gemeente ervoor moet zorgen dat hij zich vrienden maakt of dat hij er geen vrienden kwijtraakt, die heeft daar blijkbaar geen broeders en zusters gevonden…

Wie zich in de gemeente van Jezus Christus “bruggenbouwer” durft te noemen, die kent zijn eigen onvermogen niet waar het de bouw van het koninkrijk van God betreft.

Wanneer er in of aan de gemeente werkelijk iets gebouwd wordt, dan is dat altijd gevolg van acht geven op Gods Woord en op elkaar een zó een vrucht van de Geest.