Categorie archief: Gemeente

Zijn wij wel voldoende toegerust?

(…) 24 Maar profeteert iedereen, dan zal een ongelovige buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en terechtgewezen. 25 Alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht komen en dan zal hij zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden: ‘Werkelijk, … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin | Een reactie plaatsen

Onverminderde toewijding aan de Heer…

(…) 32 Ik zou willen dat u geen zorgen hebt. Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. 33 Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen, … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

‘Denk/vind jij dat je belangrijk bent?’

‘En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader.‘ (Galaten 4 : 6) Nooit stoppen met roepen! Geciteerd: Wij weten wel dat we arme zondaars zijn; maar het gaat … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Pastorale handreiking voor gebed en een ‘biddend leven’… (IV)

Rechtvaardig is de Heer, Hij heeft rechtvaardigheid lief. De oprechte zal  Zijn gelaat aanschouwen. (Psalm 11 : 7) Geschreven voor/aan een goede vriend (1535) (…) De derde bede. ‘Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.‘ Zeg: “O lieve … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin | Een reactie plaatsen

‘Nederlands Hervormd’* dromen…

(…) 6 Toen de profetie de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. 7 En hij liet in Nineve omroepen: ‘Volgens bevel van … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek | Een reactie plaatsen

Mozes, Socrates, Plato en ‘de ziel’…

(…) 8 De wet van de HEER* is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. 9 De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen

Christus’ Rijk is een ziekenhuis…

‘Christus de Heere zei tegen Zijn jongeren: “Ik ben de goede Herder en ken de Mijnen en de Mijnen kennen Mij’ (Johannes 10 : 14, weergave WA 1523). (…) “Daarom moet je zo verstandig zijn, dat je Christus op deze … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

N.a.v Deuteronomium 21 : 21 en 22 : 22

(…) 18 Als ouders een opstandige, onhandelbare zoon hebben, die niet naar hen luistert en ook na hardhandige bestraffing nog niet wil gehoorzamen, 19 dan moeten zijn vader en zijn moeder hem meevoeren naar de stadspoort en hem aan de … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

Leren omgaan met een wonderlijke, lieve God…

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.‘ (Jesaja 9 : 5) Bent U niet een wonderlijke, … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Kunnen blinden blinden leiden?

Geciteerd: Hebreeën 11:6/wv; “Wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat”. Hebreeën 11:1/hsv; “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet”. Op basis … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël | Een reactie plaatsen