‘WIJ zijn toch niet blind!’…

Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden. Een paar Farizeeën die bij Hem in de buurt stonden en dat hoorden, zeiden: ‘Wij zijn toch zeker niet blind!’ ‘Was u maar blind’*, zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde. (Uit Johannes 9 de verzen  39-41)

Geciteerd 1: Die diepe geraaktheid viel me pas op, toen ik het schilderij (1) niet meer met levende ogen kon zien. Hoe belangrijk het is dat mensen zich weer laten raken in onze ik-gerichte cultuur. Het innerlijk oog kan dus dingen zien die het uiterlijk oog niet ziet. Nu mijn levende ogen gesloten zijn, besef ik nog meer hoezeer we zonder het te beseffen gevangen zitten in ons denken.

Geciteerd 2: Acht jaar geleden begonnen mijn ogen snel achteruit te gaan. Op een gegeven moment kon ik zelfs mijn boekenkast niet meer zien, en ik ben verknocht aan mijn boeken. Dus dat vond ik verschrikkelijk. Maar vele malen erger is dat je aan tafel zit tegenover de vrouw die je liefhebt en dat je haar gezicht niet meer kan zien. Maar ik ben en blijf een dankbaar mens, want ik heb tot mijn zesentachtigste nog kunnen zien en kunnen autorijden…

Geciteerd 3: Ook is er veel liefde om mij heen, van kinderen en kleinkinderen en tal van anderen. Vooral dat is heel belangrijk. Dat brengt me tot het kernpunt waar het in het leven in wezen om gaat: de relatie met de oergrond van ons bestaan en die met de medemens. Dat is duizenden keren belangrijker dan het aantal nullen dat je achter je naam hebt staan.”

* Opgemerkt: We hebben elke dag opnieuw onze menselijke blindheid te belijden en te bidden om bijstand van de heilige Geest om te kunnen zien: Om God en en onze naasten te kunnen zien én liefhebben. Laten we het de blinde uit Jericho (Lukas 18) maar (blijven) nazeggen: ‘Heer, dat ik ziende mag worden‘. (ook vandaag weer ‘ziende’ mag zijn)

Geciteerd 4: Uit Johannes 9 de verzen 39-41 wordt duidelijk dat de blindheid van de blindgeborene een beeld is van de zondenatuur waarmee de mens wordt geboren. Hoewel niet met die bedoeling wordt dit door de Farizeeën min of meer bevestigd: in vers 1 staat dat de man “sedert (letterlijk: vanuit) zijn geboorte blind was” en in vers 34 zeggen de Farizeeën: “Gij zijt geheel in zonden geboren…”

De uitdrukkingvanuit zijn geboorte” (vs. 1) is overigens uniek. Dit vers is het enige Bijbelvers waar deze uitdrukking staat en het bepaalt ons bij het structurele probleem van de zonde. Bij de blindgeborene wordt duidelijk dat diens blindheid niet zozeer met zijn zondigen te maken heeft, zoals bij de man die niet lopen kon (vgl. Johannes 5 : 14).

De discipelen proberen die verbinding tussen zondigen en de blindheid van de man nog wel te leggen: “Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is?” (vs. 2). ‘Nee‘, zegt de Here als het ware, ‘daar ligt de fout niet’ (vgl. vs. 3). Deze blindheid (lees: de zondenatuur) heeft niets te maken met het zondigen door de mens (waar hij nog enige invloed op heeft), maar met de zondenatuur waarmee de mens geboren wordt. Via Adam is de zonde de wereld binnengekomen (Romeinen 5 : 12) en sindsdien wordt elk mens met de zondenatuur geboren worden! Daar kun je niets aan doen; daar heb je geen invloed op.

En voor zo’n fundamenteel probleem is er maar Eén Die daar de fundamentele oplossing voor kan geven…
Lees dit citaat binnen het geheel op:  amen-nl/artikel/ik was blind en nu kan ik zien

(1) In de kathedraal van Lucca in Italië hangt een schilderij van Tintoretto, met Christus aan het hoofd van de tafel van het Laatste Avondmaal. Edy Korthals Altes (97) ging er ieder jaar kijken. “Toen mijn ogen onverwacht achteruitgingen, kwam er een moment dat ik het niet meer goed kon zien. Dat was een enorme schok. Op dat moment ben ik me gaan afvragen: wat zág ik eigenlijk in dat schilderij? Pas toen realiseerde ik me welke betekenis Tintoretto erin heeft proberen vast te leggen. Er is dat enorme contrast met de twee magistrale apostelen op de voorgrond, die het schilderij domineren met hun sterke ego’s en vooral met zichzelf en gewone dingen bezig zijn, zonder aandacht voor wat er aan het hoofd van de tafel plaatsvindt…

Bron citaten 1-3: Trouw/deVerdieping (via Blendle) – ‘Nee zeggen, omdat je vrij bent‘ – door Roek Lips

Bron afbeelding: SlidePlayer

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s