Bijbelse ‘kruistheologie’…

‘Want, er staat geschreven’

Onderweg zei Jezus tegen hen: “Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.* Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.” 
Petrus zei daarop tegen Hem: “Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit!” Jezus antwoordde hem: “Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.” Petrus zei: “Al zou ik met U moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit!” Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.’ (Uit Matteüs 26 de verzen 31-35)

Dat deel zal ik louteren

*Zwaard, ontwaakt! Verhef je tegen mijn herder, tegen de man met wie ik Mij verbonden heb – spreekt de HEER van de hemelse machten. Dood de herder, zodat de schapen verdwalen. Weerloos als ze zijn zal ik ze treffen. In heel het land – spreekt de HEER van de hemelse machten – zal tweederde worden uitgeroeid en omkomen; slechts een derde deel zal worden gespaard. Dat deel zal ik louteren in het vuur en ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud. Zij zullen mijn Naam aanroepen en ik zal antwoorden. Ik zal zeggen: ‘Dit is Mijn volk,’ en zij zullen zeggen: ‘De HEER is onze God.‘ (Uit Zacharia 13 de verzen 7-9)

Waar het geloof begint

Geliefden laat de hitte (van de verdrukking) die over u komt, u niet bevreemden – die u overkomt, opdat u wordt beproefd – alsof u iets vreemds (uitzonderlijks) overkomt.‘ (Uit 1 Petrus 4 vers 12)

Geciteerd: Petrus wil met deze woorden aangeven dat het ons niet vreemd moet voorkomen of een ongewone en wonderlijke zaak toeschijnen als ook wij deze hitte of gloed moeten ondergaan en meemaken, waarbij wij dan ook zelf worden beproefd, als wanneer men goud in vuur laat smelten. Waar God het geloof begint, verlaat Hij het niet. Hij legt dan het heilige kruis op onze rug om ons te versterken en het geloof in ons krachtig te maken. Het heilige Evangelie is een machtig Woord. Daarom kan het Zijn werk niet doen zonder beproevingen en aanvechtingen. Alleen hij die het ondervindt, wordt gewaar dat het zo’n kracht heeft.
Alleen waar lijden en kruis wordt gevonden, kan het Evangelie Zijn kracht bewijzen en uitoefenen. Het is het Woord des levens. Daarom moet het Zijn kracht uitoefenen in het sterven. Wanneer er geen sterven en dood is, kan het niets doen. Niemand kan dan immers ondervinden dat het zo’n grote kracht heeft en sterker is dan zonde en dood.
Daarom zegt de apostel dat God het zo beschikt dat jullie de hitte ondergaan. Dat is: dat jullie velerlei ongeluk en lijden overkomt. Daarover moeten jullie je niet verwonderen; denk niet dat dit ongewoon is. Hoewel verzocht en beproefd – God doet dit om jullie bestwil, opdat jullie zijn Woord zullen vasthouden.

~~~

Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het opdat u moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. De hoop die wij voor u hebben is gegrond: we weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.‘ (Uit 2 Korintiërs 1 de verzen 5-7)

Zie ook:De kerk van Christus en Luthers ‘kruistheologie’… (I)

Bron citaat:Als goud door vuur beproefd – Korte verklaring van de eerste brief van de apostel Petrus in 60 overdenkingen* – Samen gesteld en vertaald door H.C. van Woerden – Uitgegeven door Den Hertog, Houten.
* ‘Bloemlezing van zestig aansprekende preekfragmenten uit oudere edities van Luthers verzamelde werken.’

Bron afbeelding:  DailyVerses-net

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s