De kerk van Christus en de ‘kruistheologie’ van Luther… (slot)

Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest,
zodat u kunt bidden. (Uit 1 Petrus 4 vers 7)

Luthers kerkleer en ‘de werkelijkheid van onze dagen’

Geciteerd 1: Samenvattend kan voor het gehele denken van Luther het volgende vastgesteld worden: zijn visie op de kerk blijft sedert het eerste college over de Bijbel centraal en constant. De kerk is zichtbaar, maar uitsluitend als de lijdende gemeenschap van Christus. Ze is uitgerust met rijke gaven, die alleen in het geloof toegankelijk zijn. Ze is uniek en een eenheid, maar verstrooid over de gehele wereld. Bisschoppen en doctores staan haar in dienst, opdat het Evangelie verkondigt wordt in de preek, in het sacrament, in de vergeving van zonden, in de lof van God – en in het bloedgetuigenis, zoals in de dagen van de oude kerk tot aan de jongste dag. Vervolging en onderdrukking nemen toe en desondanks zal de tegenstander de kerk niet kunnen overwinnen.

Geciteerd 2: Het Evangelie dat Luther in de loop van zijn strijd tegen de aflaathandel ontdekt heeft, verschaft de zekerheid dat de individuele Christen deel heeft aan alle gaven, die Christus aan Zijn kerk belooft heeft in Woord en Sacrament.
Het is echter niet het deelhebben aan triomf en zegepraal, maar aan de geschiedenis van de ware kerk, die onder haar triomf verborgen, in de wereld nog door de duivel wordt opgejaagd en door de machten van de duivel wordt geslagen.
De geschiedenis van deze kerk hadden de Psalmen geprofeteerd en de apostel Paulus aan den lijve ervaren: ‘In de druk, doch niet in het nauw, om raad verlegen, doch niet radeloos; vervolgd, doch niet verlaten; ter aarde geworpen, doch niet verloren‘ (2 Korintiërs 4 : 8-9).

Geciteerd 3: De ontdekking dat de kerk van macht en rijkdom in werkelijkheid een kerk in gevangenschap is, heeft met kracht en effectief de Reformatie op gang gebracht, een beweging die Luther daarentegen slechts als een voorspel en vooral als een verschrikkelijk ‘preludium’ voor de grote finale heeft willen interpreteren.

Geciteerd 4: De gedachte dat de strijd om de kerk slechts het voorspel is van de Reformatie door Gód heeft in de loop van de evangelische beweging (ten tijde en na de Reformatie) geen grote invloed gekregen. Andere vormen van kerkvernieuwing, vooral in de steden van Zuid Duitsland en Zwitserland, gevoegd bij de Reformatie die te danken is aan Johannes Calvijn hebben de ‘ecclesia militans’, de strijdende kerk, hier al op aarde zien overwinnen, met als gevolg dat juist het Calvinisme slagvaardiger was, succesrijker scheen en wegen kon wijzen en doelen stellen aan een nieuwe tijd die in opkomst was.
Waar de Reformatie vanuit Wittenberg vaste voet kreeg, hetzij in het land van oorsprong Saksen, hetzij in Skandinavië, daar kon de gedachte van de weerloze kerk blijven bestaan – in de schaduw van een staat die als beschermheer optrad.

Geciteerd 5: De tijden zijn inmiddels allang veranderd. Genoemde (staats)bescherming is onbetrouwbaar gebleken en die beschutting is zwak geworden. De gespannen verwachting van de nabijheid van de eindtijd heeft zich losgemaakt uit de omklemming door het vooruitgangsgeloof van de Verlichting en is net zo actueel geworden als in de late Middeleeuwen en het begin van de 16e eeuw.

Luthers visie op de belijdende kerk raakt opnieuw de werkelijkheid van onze dagen en kan daarom, mits op de juiste wijze geïnterpreteerd en gewaardeerd, met grote winst voor de oecumene verwelkomd worden.

Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, want des te overvloediger zal uw vreugde en blijdschap zijn wanneer Zijn luister geopenbaard wordt. Wanneer u gehoond en gesmaad wordt omdat u de Naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want het betekent dat de Geest van de heerlijkheid en de Geest van God op u rust.‘ (Uit 1 Petrus 4 de verzen 12-14)

Zie ook:De kerk van Christus en de ‘kruistheologie’ van Luther… (I)‘ en (II) en ‘Bijbelse “kruistheologie”…

Bron citaten:Hoofdstuk IX. De Christenheid tussen God en duivelinLuther, mens tussen God en duivelvan Heiko A. Oberman (bij leven hoogleraar kerkgeschiedenis).

Bron afbeelding:  Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s