Aangevochten vanwege de uitverkiezing…(2)

Onderstaande vervolg op: Twijfelen aan je uitverkiezing en wedergeboorte…

Toen Luther de Bijbel uit de oorspronkelijke talen in het Duits vertaalde, schreef hij ook vaak een woord-vooraf als korte verklaring bij een door hem vertaald Bijbelboek. Het hier volgende citaat is een deel van het relatief uitgebreide voorwoord bij de brief van Paulus aan de Romeinen:

“In de hoofdstukken negen, tien en elf [van de brief aan de Romeinen] onderwijst Paulus ons over de eeuwige verkiezing van God. Namelijk: waaruit deze [verkiezing] oorspronkelijk voortvloeit, wie zal geloven of niet zal geloven – wie van zonden verlost [kan worden] of niet verlost kan worden – zodat het volledig uit onze handen is genomen en het alleen in Gods hand ligt of wij rechtvaardig worden.

Dit is dan ook uitermate noodzakelijk! Want wij zijn zo krachteloos en onbestendig, dat als het van ons zou afhangen, er zeker geen mens zalig werd. De duivel zou zeker alle mensen overweldigen. Maar omdat God zo getrouw is dat Zijn verkiezing niet faalt of dat iemand die kan verhinderen, daarom hebben wij nog hoop tegen de zonde.

Maar nu moeten wij eerst de mond stoppen van die opstandige en waanwijze geesten, die eerst bij hun verstand te rade gaan en boven [in de hemel] beginnen om de diepte van de Goddelijke verkiezing te doorgronden, en zich [op deze manier] tevergeefs kwellen om er achter te komen of zij uitverkoren zijn! Ja, die moeten dan door hun eigen toedoen neerstorten! Óf ze vervallen tot wanhoop, óf ze worden helemaal onverschillig.

Daarom, houd je aan de volgorde van deze brief: bekommer je in de eerste plaats over Christus en het evangelie, namelijk, dat je vóór alle dingen kennis van je zonde en kennis van Gods genade hebt. Daarna, dat je tegen de zonden strijdt, zoals het eerste tot het achtste hoofdstuk je hebben geleerd. Als je hierna tot aan het achtste hoofdstuk bent gekomen, onder kruis en lijden, dan zal je in hoofdstuk negen tot elf op de juiste manier leren hoe vol troost de eeuwige verkiezing is.

Want zonder lijden, kruis en doodsangsten kan je de verkiezing niet overdenken zonder schade en verborgen opstand tegen God. Daarom moet de oude-Adam eerst wel volkomen dood zijn, voordat hij zoiets kan verdragen en deze sterke wijn kan drinken. Daarom, pas er voor op dat je niet van deze wijn drinkt als je nog maar een zuigeling bent. Er is een zekere maat, tijd en leeftijd voor ieder leerstuk.”

Maarten Luther: Das Neue Testament 1522 / Aus der Bibel 1546. Vorrede auf die Epistel Pauli an die Römer, vgl. WADB 7, 22, 26 – 25, 10
Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van het e-mailadres info@maartenluther.com en/of van website: www.maartenluther.com (contact op de homepage)