Keert God zich soms tegen mij?

Uit de Genesis Voorlezing, 1535-1545 (2)

En [hij] sprak tot zijn broeders: ik ben Jozef’ (Genesis 45:3, weergave DB 1545)

(…) Daarom moeten wij geplaagd en vernederd worden. Gebeurt het niet door lichamelijk lijden, bloedvergieten en gevangenschap, zoals ook het lijden van de heilige martelaren is geweest, dan moet het toch gebeuren door geestelijke aanvechtingen, door de droefheid, pijn en angst, die wij inwendig in het hart met ons meedragen. Want anders zouden wij vanwege ons vlees, dat verdorven, vergiftigd en melaats is, in onze zonden omkomen. Wij hebben een Arts nodig, Die het onreine vlees moet genezen door kruis, lijden, droefheid, schande en smaad, dat is het goede medicijn waarmee het zondevuil uitgezuiverd wordt.

Van deze voorbeelden is de Heilige Schrift vol, namelijk dat de heiligen allerlei kruis en lijden kunnen verwachten. Want zonder de aanvechting vergeten zij de geestelijke oefeningen: gebed en geloof. Zij worden dan slordig en nalatig om God te loven en te prijzen. Daarentegen in ellende en droefheid roepen, zuchten en klagen zij zonder ophouden tot God, en worden daardoor in het Woord geoefend en onderwezen, want alleen de aanvechting leert ons om op het Woord te letten.

Tenslotte echter, als de aanvechting een einde neemt, dan laat de liefste en genadigste Vader en Heiland van onze zielen Zich zien, en zegt: ‘Ik ben de HEERE uw God’, Ik ben het Die u gestraft en geslagen heb. Net zoals Jozef het hier ook met luide stem uitroept: ‘Ik ben Jozef’, ik heb u zozeer benauwd en verzocht. Dat heb ik niet gedaan omdat ik uw vijand ben of omdat ik uw ondergang zocht, maar alleen om u tot boete te bewegen en omdat ik de vergeving van uw zonden zocht – zodat u rechtvaardig en heilig zou worden. Daarom moet u niet bang voor mij zijn, want ik ben de persoon niet voor wie u mij houdt en die u zich hebt ingebeeld, namelijk een gruwelijke Egyptische heerser. Nee, daarin hebt u zich helemaal vergist.

Maarten Luther: Vorlesung über 1. Mose von 1535-45, vgl. WA 44, 584, 25-42

Bron: www.maartenluther.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s