D. Martyn Lloyd-Jones

D. Martyn Lloyd-Jones (1899-1981)

Onderstaande is een citaat (1) – geschreven n.a.v. het boek “Geloofsbeproeving: Psalm 73, het lijden van de vrome(n)…” van D. Martyn Lloyd-Jones.

Het eerste dat mij trof toen ik het boek over Psalm 73 las, was dat daarin wordt gezegd dat God goed is voor hen die rein van hart zijn. En ik ontdekte dat mijn hart naar God uitging, maar dat er in mijn hart, in mijn zieleleven heel veel wonden, noden en gedachten waren die mijn hele concept van God bepaalden. En door het lezen van dat boek ontdekte ik dat ik, zonder dat ik me dat bewust was, een concept, een begrip van God had dat niet gebaseerd was op de openbaring van God, maar op mijn gevoelsleven. Mijn idee van wie God is, was zo sterk op mijn gevoelsleven gestoeld, dat ik in feite hoorde wat mijn zieleleven, mijn hart mij ingaf om te horen. En ik zag als het ware wat mijn zieleleven mij ingaf om te zien.
En juist dat schildert Lloyd-Jones op magistrale wijze in zijn boek over Psalm 73. Hij leerde mij op heel treffende wijze af te zien van mezelf en God centraal te plaatsen in mijn leven. Ik kan me zo thuis voelen bij zijn uitleg van Psalm 73, waar de psalmist op een gegeven moment zegt:

Ik tobde erover om dit te begrijpen,
Een kwelling was het in mijn ogen. (2)

Ik ontdekte dat mijn denken bijna totaal bepaald werd door mijn gevoelsleven, door mijn moeite en mijn zuchten, en dat er zo geen nieuwe, geen frisse openbaring van God in mijn leven kwam. Heel consequent stelt Lloyd-Jones in zijn Bijbeluitleg op zo treffende wijze telkens weer God centraal. Het gevolg was dat er in mijn denken een geweldige hoop, een nieuwheid kwam. Ik ging de vrucht van de wedergeboorte ervaren, namelijk de vernieuwing, de verjonging van mijn denken. Er kwam hoop en kracht in mijn denken en mijn leven.
Het was voor mij heel bijzonder te ontdekken dat Martyn Lloyd-Jones in zijn boeken zo heel zuiver verwoordt wat de Bijbel leert over het menselijk hart: Dat er vanuit de mens gezien in feite geen hoop is.
(einde citaat)

(1) D. van Wijngaarden (Persoonlijke notitie(s) over DMLJ)
(2totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde (leerde! – AJ) lette(n). (Psalm 73 : 17, NBG)

Een mooi mens?
Wie was dr. D. Martyn Lloyd-Jones werkelijk? Hoe was hij onder vrienden en familie? Velen herinneren zich tot de nok gevulde kerkgebouwen met de statige, in het zwart geklede gestalte die zich op de kansel geen enkele kwinkslag permitteerde. Zij konden slechts vermoeden dat achter deze profetische figuur een meest beminnelijk mens schuilde, iemand die warmte uitstraalde en die loyaliteit aan zijn gezin hoog in het vaandel voerde…

Meer van D. Martyn Lloyd-Jones over Psalm 73 op volgende webpagina’s:

Want eng is de poort en smal is de weg… (oftewel het belang van “het einde”)
Wat Hij beloofd heeft, zal bestaan!
Het ontwaken van God…
Over bekering en zelftucht…
Het doel van de Godsvrucht
Het “Nochtans” van Gods genade en van het geloof
Wedergeboorte: Ons gaan naar en putten uit de Bron…

Bovenstaande uit bron: Geloofsbeproeving: Psalm 73, het lijden van de vrome en de voorspoed van de goddeloze / door D. Martyn Lloyd-Jones (Kampen, De Groot Goudriaan)